Pedagogisen asiantuntijan työtehtävät vaihtelevat luonnollisesti työnantajan ja asiakkaiden mukaan. Cloudpointin pedagogisena asiantuntijana toimiessa varmasti ulospäin näkyvin tehtävä on koulutusten toteutus niin lähi- kuin etätapahtumina.

Itse koulutustapahtuma on usein hyvin intensiivinen tuokio, mutta jo sitä ennen on tapahtunut paljon. Koulutusten sopiminen, aikataulutus ja pedagogisten sisältöjen suunnittelu on varsinkin pidempien projektien kohdalla vienyt jo tuntien työn. Tarvittaessa koulutussisältöjä räätälöidään vastaamaan asiakkaan tarpeita, joskus taas mennään hyväksi havaitulla sapluunalla Google for Education -ratkaisujen perusteita painottaen.

Koulutuksen jälkeen käydään lävitse palautteet ja raportoidaan koulutus. Mikäli kyseessä on pidempi koulutussarja, käydään se läpi vielä erikseen asiakkaan edustajan kanssa ja myös sisäisesti Cloudpointilla. Lisäksi henkilökohtaisesti asiantuntijalle jokainen koulutus on osallistujien osaamisen kehittämisen lisäksi myös itsereflektoinnin mahdollisuus saadun palautteen tai koulutuksessa koetun vuorovaikutuksen pohjalta.

Iso osa Cloudpointin pedagogisen asiantuntijan tehtävistä koostuu kuitenkin monipuolisesti muistakin tehtävistä. Esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin tukeminen videoin ja blogitekstein, tapahtumien suunnittelu ja niihin osallistuminen, erilaisten raportointien ja ohjeistusten teko sekä yhteydenpito eri sidosryhmiin täyttävät kalenterin tehokkaasti. Kokonaisuudessaan työssä on kyse hyvin erilaisten projektien yhtäaikaisesta hallinnasta.

Pedagogisen asiantuntijan tehtävät Cloudpointissa ovat monipuolisia ja niissä pääsee näkemään oppilaitosten arkea niin oppilaiden, opettajien, koulutussuunnittelijoiden kuin tietohallinnonkin näkökulmasta. Omien vahvuuksien hyödyntäminen, uusien taitojen omaksuminen ja oppilaitosten arkea helpottavien palveluiden kehittäminen luovat työarkeen kiinnostavat, sopivan haastavat ja palkitsevat raamit.

 

Lue lisää:

Cloudpointin koulutuspalvelut
Blogi: Oppilaitosten digiosaamisen kehittäminen vaatii päämäärätietoisuutta
Blogi: Miten etäkoulun oppeja voidaan hyödyntää pandemian jälkeen?

 

Sami M. BIO_final

 

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!