Kuntien talous on viime vuosina ollut tiukalla ja tilanne tulee vain tiukentumaan. SOTE-uudistuksen vaikutukset tulevat ulottumaan opetukseen ja koulutukseen. Samaan aikaan maailmanpoliittinen tilanne luo epävarmuutta arkeen ja talouteen. Yksi lähtökohta on selvä: julkisen sektorin tehtävät tulee pystyä hoitamaan jatkossa kustannustehokkaammin.
Jotta tämä on mahdollista, tulee kuntien harjoittaa erittäin huolellista hankintaa, arvioida olemassa olevat ratkaisut sekä rakenteet ja peilata niitä kunnan perustehtävään ja vaatimuksiin.

- Teemmekö me oikeita asioita oikeilla välineillä?
- Pidämmekö me jossain kohdassa kiinni ratkaisuista, joiden kohdalla kehitys on mennyt huomaamatta eteenpäin?
- Mitä on järkevää ja kestävää tehdä itse ja mitä on hyvä ostaa palveluna?
- Millä perusteella ratkaisuja tehdään; olemme ennenkin tehneet näin, tämän me osaamme, tämä on tuttua ja turvallista?

Monesti kriisit saavat aikaan merkittäviä uudistuksia ja kehitystä, kun on pakko. Nyt on se hetki. Kustannusrakenne on pakko avata, mitä me maksamme mistäkin ja kenelle?


Käyttäjän ääni kuuluviin

Kuntalaisten julkisten palveluiden rajapinnassa toimivat ammattilaiset ovat avainasemassa toteuttamassa tärkeää tehtäväänsä ja kohtaamassa ne riemut ja haasteet, mitä tehtävä, olosuhteet ja resurssit muodostavat. Näiden asiantuntijoiden, ammattilaisten, äänen pitää kuulua ja sen pitää vaikuttaa ratkaisuihin entistä enemmän. Hallinnon eri kerrokset ja palvelut pitää nähdä eri tason palveluina, jotka palvelevat asiakasrajapintaa, joita kehitetään käyttäjälähtöisesti, jotka vähentävät kitkaa ja jotka mahdollistavat kunnan arvokkaan perustyön.


Chromebook edullisempana opetuksen ratkaisuna

Oppimisteknologia ja sen käyttö kehittyvät, teknologiset ratkaisut ovat yltäneet tasolle, jossa ne oikeasti helpottavat opettajan työtä, eivätkä vain kuormita lisää. International Data Corporation (IDC) toteutti Googlen tilauksesta selvityksen Chromebookien taloudellisista vaikutuksista opetukseen keväällä 2020. Selvitys nosti selkeästi esille Chromebookien edut muun muassa kustannustehokkuudessa. Tilanteesta riippuen kustannushyödyt voidaan nähdä suorina ja välillisinä säästöinä tai mahdollisuutena lisätä laitemäärää tukemaan oppimista paremmin.

IDC:n tutkimuksen mukaan koulut voivat ostaa, ottaa käyttöön ja käyttää Chromebookeja 57 % muita vaihtoehtoja halvemmalla (3 v. kustannus). Selvityksessä mukana olleet koulut korostivat, että kohtuuhintaiset Chromebookit eivät vaadi kompromisseja laitteen suorituskyvyn ja turvallisuuden suhteen.


“Honestly, it was a no-brainer when you look at what we got with Chromebooks for one-third the cost of our previous devices.”
CIO, School District, United States


Hyödyt muodostuivat useilta eri osa-alueilta:

  • Laitteiden hankintahinta on halvempi
  • Tietohallinto ja tukipalvelut toteutuvat pienemmillä kustannuksilla
  • Laitteen ylläpito vaatii vähemmän aikaa
  • Työskentely on tehokkaampaa, aikaa kuluu vähemmän odottamiseen (nopea käynnistyminen, erinomainen akunkesto, päivitykset taustalla)
  • Opetukseen suunniteltu oppimisympäristöpalvelu säästää oppilaiden ja opettajien aikaa (Google Workspace for Education, Google Classroom)
  • Chromebookien esteettömyystoiminnot tukevat kaikkien oppimista


Mitä nämä hyödyt voisivat tarkoittaa teidän kunnassanne?

IDC:n selvityksen aineiston ja laskelmien perusteella on rakennettu laskentajärjestelmä, jonka avulla kunta voi laskea itselleen raportin, mitä kustannusvaikutuksia Chromebookkeihin siirtyminen voisi omassa kunnassa saada aikaan.

Vain te itse tiedätte, mitä tämänhetkiset tietotekniset laite- sovellus- ja palveluratkaisut teille maksavat. Jotta olisitte paremmin perillä kaikista vaihtoehdoista, omilla käyttäjämäärillänne laskettu raportti kannattaa ehdottomasti tehdä.

Hallintaa laitteille ja kustannuksiin

Paras kustannushyöty Chromebookeista saadaa kokonaisuudella, jossa kaikki laitteet ovat keskitetyssä hallinnassa ja ammattimaisen ylläpidon piirissä. Tämä vähentää oleellisesti mm. tuen tarvetta ja tuen kustannuksia.

Cloudpointin Chrome Education Upgrade (CEU) -laitehallintalisenssit sisältävät lukuisia arvokkaita lisäpaveluita lisenssin perushintaan 34 euroa. Maksuttomat lisäpalvelut tekevät kokonaisratkaisusta erittäin taloudellisen.

 

Lue lisää:

An IDC InfoBrief, Sponsored by Google - The Economic Value of Chromebooks for Education

Laske, mitä kustannusvaikutuksia Chromebookkeihin siirtymisellä olisi omassa kunnassanne

Blogi: Oppilaitosten digiosaamisen kehittäminen vaatii päämäärätietoisuutta

Blogi: Miten etäkoulun oppeja voidaan hyödyntää pandemian jälkeen?

 

Jaakko BIO

 

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä postaukset:

Markkinointi ja mainonta eivät kuulu opetuksen digitaalisiin välineisiin
Markkinointi ja mainonta eivät kuulu opetuksen digitaalisiin välineisiin
11 huhtikuuta, 2022

Lapsiin ja nuoriin kohdistuu tänä päivänä runsaasti erilaista mainontaa ja markkinointia ja suuri osa tästä tapahtuu ver...

Opetuskäytössä olevien sovellusten määrä saattaa yllättää
Opetuskäytössä olevien sovellusten määrä saattaa yllättää
28 helmikuuta, 2022

Opetuskäytössä olevien sovellusten kartoituksessa sovellusten, sivustojen ja muiden digitaalisten palvelujen kokonaismää...

Opettaja, onko opetuksessa käyttämäsi sovelluksen tietosuoja kunnossa?
Opettaja, onko opetuksessa käyttämäsi sovelluksen tietosuoja kunnossa?
9 maaliskuuta, 2022

Sähköiset oppimateriaalit, palvelut ja sovellukset voivat rikastaa oppimista ja opetusta valtavasti. Modernin teknologia...