Luuppi-tietosuojapalvelusta on julkaistu uusi versio  ja samalla palvelun brändinimessä on alkanut esiintyä myös Edudata. Palvelu toteutetaan Edudata-palveluna, jota markkinoidaan ja myydään Suomessa Luuppi-tietosuojapalveluna.

Uusi Luuppi-ohjelmisto

Uudessa Luuppi-ohjelmistossa on tällä hetkellä perustietoineen yli 4000 eri digitaalista palvelua, joista opetuksen järjestäjän edustaja voi valita palvelun tarkistettavaksi mahdollista käyttöä varten. Myös listauksen ulkopuolisia palveluja voi ehdottaa tarkistettavaksi.

Kaikki palvelut tarkastetaan 90 päivän välein, ja mikäli edellisestä tarkastuksesta on vähemmän kuin 90 päivää, saa suosituksen palvelun vaikutustenarvioinnista jopa minuuteissa. Tämän lisäksi järjestelmä ilmoittaa automaattisesti, mikäli palvelun suositus on muuttunut ja pyytää tekemään uuden päätöksen, jotta päätökset pysyvät ajantasaisina.

Läpinäkyvyyspalvelu

Luuppi-läpinäkyvyyspalvelu on testivaiheessa. Julkaisun jälkeen kuka tahansa oppija tai hänen huoltajansa näkee

  • mitä kaikkia palveluita on hyväksytty opetuksen käyttöön
  • missä palveluissa hänen henkilötietojaan on
  • milloin ne sieltä poistuvat
  • milloin hän kyseistä palvelua on viimeksi käyttänyt

Läpinäkyvyys on tietosuojalainsäädännön ja TSV-ohjauskirjeen mukainen pakollinen toimenpide opetuksen järjestäjälle, jotta edellä mainitut seikat voidaan osoittaa oppijoille ja heidän huoltajilleen.

Sujuvampi päätöksenteko

Luuppi-palvelun päätöksentekoprosessia on parannettu ja saatavilla on valmiit viranhaltijan päätöspohjat sekä positiivisiin että kielteisiin päätöksiin. Palvelusta löytyy myös mallipohja, joka näkyy opettajille ja oppijoille tarvittavien käyttöohjeistusten ja lakiviitteiden kera dynaamisesti. Lisäksi Luuppi-tietosuojapalveluun on tulossa seloste käsittelytoimista, jotta opetuksen järjestäjällä on riittävät dokumentit osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Sähköiset ympäristöt järjestykseen!

Läpinäkyvyysvaade on saanut opetuksen järjestäjät siivoamaan sähköisiä oppimisympäristöjään. Cloudpointin kokemuksen perusteella opetuksen järjestäjillä on useita satoja palveluita, joissa oppijoiden henkilötietoja käsitellään väärin perustein tai ilman DPA-sopimusta. Sekä Applea, Microsoftia että Googlea käyttävillä Luuppi-asiakkailla on tähän liittyen selkeä prossessi ja esitys, millä perustein ja miksi palveluja kannattaa käyttää tai poistaa käytöstä.

Ympäristöjen tietoturva- ja tietosuoja-asetukset tulee myös olla kunnossa. Cloudpoint toteuttaa Google Workspace -ympäristön auditointeja ja tarjoaa parhaat käytänteet turvallisen digitaalisen oppimisympäristön ylläpitoon. Cloudpointin auditointipalvelun voi tilata, vaikkei olisikaan asiakkaamme - voi olla jopa hyvä ristiin tarkistaa ympäristönsä saadakseen selkeät perustelut asetuksien muutostarpeista sekä niiden vaikutuksesta opetuskäyttöön, mikäli näin havaitaan.

Lue lisää opetuksen järjestäjän haasteista ja kuinka Cloudpoint voi auttaa niissä. 

Ai niin - Tervetuloa ITK-messuilla kuulemaan opetuksen tietosuojavaatimuksista ja niiden ratkaisemisesta esityssali 36:een keskiviikkona 20.4.2023 klo 18.00-19.00 pienten virvokkeiden kera, terveisin Cloudpointin Luuppi-tiimi!

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!