Euroopan unionin ja ETA:n jäsenvaltioissa käydään yhä enemmän keskustelua tietosuojan tärkeydestä digiharppauksen, koneoppimisen ja nopean teknologian kehityksen myötä. Myös opetusalalla tämä on ollut viime aikoina yksi puhutuimmista keskustelunaiheista – etenkin kun opetuksen tietosuojan alaisuudessa on paljon alaikäisiä oppijoita. 

Julkisen ja yksityisen sektorin opetuksen järjestäjät pohtivat vastauksia samaan kysymykseen: Miten EU Tietosuoja-asetusta ja Tietosuojalakia pitäisi oikeasti käytännössä toteuttaa opetuksessa ja kouluissa?

Kuinka koulu voi toimia tietosuojalainsäädännön mukaisesti? 

Me Cloudpointilla olemme tehneet jo vuosien ajan tietosuojatyötä yli 70 Suomen kunnan ja kaupungin kanssa. Olemme selvittäneet yhdessä, miten kaikkia tietosuojaan liittyviä lakeja tulisi oikeasti noudattaa opetuksessa ja luoneet valmiin tietosuojaprosessin, jonka koulut voivat ottaa käyttöönsä ja huolehtia toimivansa tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tätä tietosuojaprosessia kutsumme Privacy Frameworkiksi, ja sitä noudattaen opetuksen järjestäjät voivat huolehtia koko tietosuojasta askel askeleelta ja taata tietosuojan jokaiselle oppijalle digitaalisissa oppimisympäristöissä. 

Lyhyesti sanottuna Edudata.io Privacy Framework koostuu viidestä osa-alueesta, joita ovat Hallinnolliset tehtävät, Tietosuojapäätökset ja johtaminen, Sisäinen viestintä, Asiakastyytyväisyys ja ulkoinen viestintä sekä Vaikutusten ja riskien arvioinnit, jotka sisältävät tietosuojan tärkeimmän ja aikaavievimmän pakollisen tehtävän: Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA), joka toteutetaan jokaiseen opetuksen käytössä olevaan digitaaliseen palveluun.

Saumatonta tietosuojaa

On hyvä muistaa, että edellä mainitut tehtävät ja viisi osa-aluetta ovat jokaisen opetuksen järjestäjän vastuulla järjestää ja toteuttaa kouluissa. Tiedämme, että nämä tietosuojan hallinnointiin liittyvät tehtävät voivat olla monimutkaisia, kalliita ja aikaa vieviä, jos ne hoidetaan ilman selkeää prosessia, oikeanlaista teknologiaa ja ilman tietosuojaan perehtyneiden lakiasiantuntijoiden apua. Edudata.io tietosuojapalvelun arvion mukaan tietosuojaprosessin toteuttaminen ilman apua voi maksaa keskimäärin jopa 70 000 € ja lisäksi 215 työpäivää vuoden aikana. Meidän kanssamme hintalappu ja aika ovat vain murto-osa tästä. 

Cloudpointin tarjoama Edudata.io on perustettu, jotta koulut ja opetuksen järjestäjät voivat hallita tietosuojaprosessia tehokkaasti ja oikein, minkä ansiosta tärkein asia, eli opiskelijoiden perusoikeudet tietosuojaan on turvattu. 

Edudata.io varmistaa, että kouluilla on mahdollisuus huolehtia koko tietosuojaprosessista saumattomasti ja lakien mukaisesti. Avullamme tietosuojan suurin ja aikaa vievin työ, eli tietosuojan vaikutustenarvioinnit, muuttuvat sujuvaksi DPIA-prosessiksi kun vaikutustenarviointeja voidaan hallinnoida yhdessä paikassa ja kaikki tieto ja arvioinnit on Edudata.io GDPR-asiantuntijoiden varmistamaa.

Jokaisella oppijalla on oikeus tietosuojaan

Jokaisella oppijalla on oikeus saada tieto opetuksessa käytetyistä ja mahdollisesti käytetyistä sovelluksista sekä sivustoista, joissa opetuksen järjestäjä tallentaa ja käyttää oppijoiden henkilötietoja. 

Lain mukaan oppija ja hänen huoltajansa voivat tehdä tietopyynnön opetuksenjärjestäjälle jokaiseen opetuksen digitaaliseen palveluun liittyen ja koulun on toimitettava kaikki pyydetyt tiedot kuukauden kuluessa pyynnöstä. Jokainen meistä varmasti ymmärtää, että tähän pyyntöön vastaaminen ja tietojen etsiminen 300 sovelluksesta näin lyhyessä ajassa voi olla erittäin haastavaa.

Edudata.io:n avulla oppija saa tilaisuuden nähdä listan kaikista käytetyistä ja mahdollisesti käytetyistä sovelluksista ja sivustoista omasta puhelimestaan Edudata.io-sovelluksesta aina kun hän niin haluaa. Sovellus mahdollistaa opetuksen järjestäjälle jatkuvan tietosuojan lainmukaisen läpinäkyvyyden henkilötietojen käsittelyssä opetuksessa käytetyistä digitaalisista palveluissa. 

Lisäksi sovelluksessa oppijat voivat nähdä, onko koulu toteuttanut tietosuoja vaikutustenarvioinnin digitaaliseen palveluun ja tiedon siitä, onko kyseistä sovellusta turvallista käyttää.

Nyt jokainen koulu voi olla tietosuojattu!

Nyt jokaisella koululla, kunnalla, kaupungilla ja muilla opetuksen järjestäjillä on mahdollisuus toteuttaa tietosuojaa saumattomasti ja läpinäkyvästi Cloudpointin Edudata.io:lla. Meidän kanssamme oppijat ja heidän huoltajansa voivat olla varmoja siitä, että oppijoiden perusoikeudet huomioidaan tietosuojaan liittyen opetuksessa 365 päivää vuodessa. 

Lisäksi annamme sopivimmat avaimet jokaiselle opetuksen järjestäjälle lainmukaiseen GDPR:n ja muiden tietosuojaan liittyvien lakien toteuttamiseen opetuksessa Edudatan tietosuojaprosessin Privacy Frameworkin avulla. Meidän kanssamme sinulla on aina kokeneet GDPR-asiantuntijat rinnallasi ja modernin järjestelmän avulla mahdollistat kustannustehokkaan ja jäsennellyn kokonaisuuden! 

Laitetaan tietosuoja kuntoon yhdessä! Varaa keskustelu kanssamme >>

 

Tutustu myös muihin tietosuojapalveluihimme: 

Käy myös lukemassa Cloudpointin laajasta DPIA palvelusta täällä >>

Huolehdimme myös Google Workspace auditoinneista ja tietosuojasta, lue lisää palvelustamme>> 

 

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!