Tekoäly (Artificial Inteligence, AI) on mullistanut tapamme työskennellä. Uutta teknologiaa ja tekoälyä käytettäessä on ensimmäiseksi kuitenkin huolehdittava tietoturvan ja tietosuojan toteutumisesta. Google on vahvasti sitoutunut turvallisuuteen ja tietosuojakäytäntöjen noudattamiseen, mikä saattaa joskus hidastaa kehitystä ja uusien ominaisuuksien julkaisua. Googlen tiukat laatukriteerit muistuttavatkin siitä, miksi meidän on syytä suhtautua varovaisesti uusiin tai ilmaisiin tekoälypalveluihin. 

Olemme Cloudpointilla innoissamme Googlen Gemini for Workspace -laajennuksesta, joka tarjoaa tehokkaita GenAI-ominaisuuksia Google Workspace -ympäristöön. Tietoturvan ja tietosuojan varmistamiseksi Google on päättänyt tarjota Gemini for Workspace -ominaisuudet osana muita Workspacen ydinpalveluita. Toisin kuin Googlen lisäpalveluissa (kuten Youtube, Google Maps ja Geminin kuluttajaversio), Gemini for Workspacen kaltaisiin ydinpalveluihin sovelletaan Googlen poikkeuksellisen korkeita tietoturva- ja tietosuojastandardeja.

Googlen sitoutuminen vahvaan tietoturvaan

Google Workspace -palvelut tarjoavat vahvan tietoturvan, joka on suunniteltu suojaamaan organisaatioiden tietoja monenlaisilta uhilta, kuten haittaohjelmilta, phishing-hyökkäyksiltä ja luvattomalta käytöltä. Tämä monitahoinen lähestymistapa perustuu useisiin keskeisiin pilareihin.

  • Jatkuva valvonta ja kehitys: Googlen pilvipalvelut käyttävät laajaa maailmanlaajuista datakeskusten verkostoa, jota valvotaan ja tietoturvaa kehitetään jatkuvasti. Asiantuntijoidensa lisäksi Google hyödyntää kehittynyttä koneoppimista ja tekoälyä havaitakseen tietoturvauhkia ja estääkseen hyökkäykset ennakoivasti ja reaaliaikaisesti. Tämän hajautetun ja ylläpidetyn arkkitehtuurin ansiosta hyökkääjien on huomattavasti vaikeampi kohdistaa hyökkäyksensä yhteen heikkouteen.

  • Säännölliset tarkastukset ja sertifioinnit: Tässä Googlen ydinpalvelut loistavat. Toisin kuin jotkin lisäpalveluista, ydinpalvelut, kuten Gemini for Google Workspace, käyvät läpi tiukat kolmannen osapuolen auditoinnit, joilla varmistetaan, että ne ovat alan standardien, kuten SOC 2/3:n ja ISO 27001:n, mukaisia. Nämä riippumattomat auditoinnit varmistavat, että Googlen tietoturvakäytännöt täyttävät korkeimmat mahdolliset standardit, mikä antaa lisäturvaa arkaluonteisille tiedoillesi.

  • Luottamuksellisten tietojen hallinta: Zero Trust -ominaisuuksista on tullut perustavanlaatuinen osa tietoturvaa 2000-luvulle siirryttäessä. Tässä monikerroksisessa lähestymistavassa pyritään estämään luvaton pääsy tietoihin esittämällä todennus- ja valtuutusprosesseja läpi käyttäjäistunnon ja myöntämällä vain vähimmäiskäyttöoikeudet. Tämä periaate näkyy myös Google Workspacen toiminnassa, minkä lisäksi Gemini for Workspace -ominaisuuksilla tätä vahvistetaan entisestään (kuten Gemini Enterprise -tilauksiin sisältyvän datan automaattisen luokittelun avulla). 

Vaatimustenmukaisuus

Tekoälyyn kohdistuvat vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Huolimatta vakiintuneista säännöksistä, kuten EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tekoälyn käyttöä koskevia erityissääntöjä kehitetään edelleen. Selkeiden ohjeiden puute voi olla haaste yrityksille, jotka haluavat hyödyntää tekoälyä vastuullisesti.

Tässä kohtaa Googlen sitoutuminen heidän Vastuullisen Tekoälyn periaatteisiin on erityisen tärkeää. Näissä vuonna 2018 julkaistuissa periaatteissa hahmotellaan Googlen lähestymistapaa kehittää tekoälyä turvallisesti. Laatimalla ja noudattamalla julkisia periaatteitaan Google osoittaa, että se on sitoutunut luomaan tekoälyä, joka ei ole vain tehokasta vaan myös luotettavaa ja eettistä, vaikka oikeudellinen ja sääntely-ympäristö muotoutuu edelleen.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa korkeat vaatimukset sille, miten organisaatioiden tulee käsitellä henkilötietoja. Sääntelyn tehtävänä on muunmuassa varmistaa yksilön tietosuojaoikeuksien toteutuminen henkilötietojen käsittelyssä, kuten tietojen siirrossa ja säilyttämisessä. Nämä vaatimukset korostuvat erityisesti digitaalisia palveluita ja uutta teknologiaa käytettäessä. Avainsana tässä on rekisterinpitäjä, jonka tehtävänä on varmistaa käsittelyn lainmukaisuus ja läpinäkyvyys. Jotta organisaatio voi määrittää käsittelyn tarkoitukset ja keinot, tulee heillä olla siis tämä rekisterinpitäjän asema järjestelmässä käsiteltyjen henkilötietoihin osalta.

Muiden ydinpalveluiden tavoin Google on halunnut varmistaa käyttäjien yksityisyyden Gemini for Workspace -palveluissa. Kun käytät Gemini for Workspace -tekoälyominaisuuksia, Google vakuuttaa, ettei se käytä palvelussa käsiteltyjä asiakastietoja esimerkiksi tekoälymallien kouluttamiseen, mainosten kohdentamiseen tai muissa asiakkuuksissa. Tämä on merkittävä etu, koska se tarkoittaa, että tietojen omistajuus ja hallinta säilyy organisaation sisällä, eivätkä arkaluonteiset tiedot tai yrityssalaisuudet vuoda vääriin käsiin.

Tule kuulemaan lisää Organisaation suojattu data vs. generatiivinen tekoäly -webinaariin 23.4. klo 15 alkaen!

Turvallinen ja tietosuojan mukainen tekoäly on asia, jota yksikään yritys ei oikeasti voi sivuuttaa. Haluamme olla suunnan näyttäjä turvalliseen tekoälyyn liittyen ja siksi järjestämme avoimen webinaarin aiheeseen liittyen kaikille yrityksille tiistaina 23. huhtikuuta. 

Webinaarissa Cloudpointin oma AI-asiantuntija Atte Front sekä Euroopan unionin tietosuoja-asetukseen ja tekoälysäännökseen (EU AI Act) erikoistunut lakiasiantuntija Jasse Tenko kertovat muun muassa miten Google huolehtii organisaatioiden tietoturvasta tekoälyn aikakaudella, mitä yritysten tulee huomioida digitaalisten palveluiden käytössä tietosuojan varmistamiseksi ja mikä on Euroopan Unionin uuden tekoälysääntelyn tavoite. 

Tule mukaan ja kutsu kollegakin ja tehdään yrityksestäsi turvallisesti kehittyvä! Lue lisää ja ilmoittaudu >>

Webinaari 23 (1)

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!