Cloudpointin Luuppi-tietosuojapalvelu auttaa jo joka toista suomalaisen perusopetuslainsäädännön alaista oppijaa tietosuojaan liittyvissä asioissa.

Laajan tietosuojan vaikutusten arvioinnin (TVA) tekemisen välttämättömyys

Kiristyneen tietosuojan tulkintojen mukaisesti opetuksen järjestäjän on välttämätöntä tehdä TVA oppimisympäristöistä ja oppilastietojärjestelmästä. Tyypillisesti suomalaisella opetuksen järjestäjällä tämä tarkoittaa, käytöstä riippuen, TVA:n tekemistä Visma InSchool, Google Workspace, Microsoft ja Apple ympäristöistä.

Täydennämme tietosuojaan liittyviä palveluitamme ja haluamme tukea opetuksen järjestäjiä TVA:n tekemisessä.

Tekemällä kolmen vuoden sopimuksen Luuppi-tietosuojapalvelusta saa asiakas Cloudpointin tietosuoja-asiantuntijat käyttöönsä laajan tietosuojan vaikutusten arvioinnin (TVA) tueksi valitsemistaan kolmesta oppimisympäristöstä ja oppilastietojärjestelmästä (Google Workspace, Microsoft, Visma InSchool tai Apple).

Sopimuksenaikainen tuki

Käytössänne on Cloudpointin tietosuojatiimi, jonka ammattilaiset ovat tietosuojaan erikoistuneita lakimiehiä.

Muuttuvassa maailmassa, jossa opetuksen ympäristöt, lainsäädäntö ja ohjeistukset ovat jatkuvassa muutoksen syklissä, opetuksen järjestäjä varmistaa Cloudpointin palvelulla TVA:n ajantasaisuuden ja ylläpitämisen koko sopimusajan. Cloudpoint huolehtii, tukee ja informoi koko sopimusajan TVA:n ajantasaisuudesta ja siihen tarvittavista muutoksista.

Cloudpoint voi toimia TVA-prosessissa myös tietosuojatyön ohjaajana ja varmistaa prosessin läpimenon maaliin saakka. Vahvalla opetusympäristöjen asiantuntemuksella pystymme konsultoimaan opetuksen järjestäjää tietosuojan ja tietoturvakäytänteiden suunnittelussa sekä tarvittaessa myös kouluttamaan opetushenkilökuntaa tietosuojaan liittyvissä käytänteissä.

Lue lisää palvelustamme täältä.

Lisätietoja:

Cloudpoint Oy
Pasi Hakkarainen
Liiketoimintajohtaja
050-61371
pasi@cloudpoint.fi

Ps. Pidämme ITK-messuilla torstaina klo 18.00-19.00 esityksen opetuksen yleisestä tietosuojan tilanteesta, käymme läpi myös nk. Tanskan Casen sekä kerromme mm. uudesta Luuppi-läpinäkyvyyspalvelusta Esityssalissa 24.

Tarjoamme esityksemme kuulijoille illan rientoihin valmistavan juoman.

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!