Cloudpoint Oy käynnisti marraskuussa 2020 yhteisen kokeiluprojektin Espoon kaupungin ja Googlen kanssa. Kyseessä oli “esitesti” - Proof of Concept -kokeilu, jossa selvitettiin, voitaisiinko Ylioppilastutkintolautakunnan Abitti-koejärjestelmää käyttää pilvestä opiskelijan laitteen selaimella ilman paikallisia fyysisiä palvelimia sekä käyttöjärjestelmän asentamista muistitikulta.

Kokeilu toteutettiin Googlen ja Cloudpointin rahoituksella. Pyrkimyksenä oli tukea sellaisen ratkaisun löytämistä, missä Abittia voidaan käyttää selaimella päätelaiteriippumattomasti. Toimintaympäristöksi valittiin Googlen palvelinkeskus Haminassa.

Palvelinten ja opiskelijoiden työasemien virtualisointi sekä kokeiden ja käyttäjien hallintaan rakennettu Testbit-järjestelmä saatiin rakennettua varsin nopeasti. Paikalliseen käyttöön ja paikallisen käytön haasteisiin rakennetun Abitti-järjestelmän muokkaaminen pilvessä käytettäväksi otti oman aikansa. Tätä kehitystyötä tehtiin YTL:n asiantuntijoiden avustuksella. Huhtikuussa 2021 järjestelmä annettiin Espoon Otaniemen lukion ja Lohjan yhteislyseon lukion kokeiluun osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden koekäyttöön.

Abittia käytettiin Testbitin kautta Chromebookeilla sekä Windows- ja Macbook-läppäreillä, joissa näyttö oli 10 tuuman tablettikokoa suurempi. Opiskelijat testasivat Testbitiä ja pilvi-Abittia huhtikuussa 2021. Palautteessa nostettiin esille muutamia käytettävyyteen liittyviä aiheita, joita tulisi kehittää. 


Kokemuksia ja palautetta Testbitin käytöstä

Itse kirjautuminen Testbitiin onnistui nopeasti, mutta virtuaalisen työaseman luominen ja Abitin käyttö virtuaaliselta työasemalta verkon yli muodosti viivettä ja hitautta. Selaimeen avautuvan Abitin resoluutio jää totuttua pienemmäksi, mikä vaikutti käyttökokemukseen varsinkin pieniruutuisilla päätelaitteilla. Lisäksi opiskelijoiden päätelaitteiden asetuksissa oli kokeiluun vaikuttavia tekijöitä, jotka saatiin selvitettyä. Pääsääntöisesti ongelmat liittyivät aiheisiin, jotka pystyttäisiin jatkokehityksessä huomioimaan.


Opiskelijat kommentoivat Testbitin käyttöä muun muassa seuraavasti:

“Käynnistys onnistui ihan hyvin. Sivu piti päivittää muutaman kerran ennen kuin abitti alkoi toimia. Käytettävyys on hyvä. Käytettävyys on samanlainen verrattuna tikku abittiin.”


“Toimii muuten hyvin, mutta esimerkiksi sivujen scrollaaminen alas- tai ylöspäin tapahtuu viiveellä, jota tavallisen tikun kanssa ei ole ilmennyt. Mielestäni kaipaa vielä parannusta, mutta vaikuttaa muuten hyvältä.”


“Mielestäni abittikoe, jossa ei käytetä tikkua, toimii moitteettomasti heti, kun on päässyt kirjautumaan sisälle. Kirjautumisessa saattaa mennä hetki, mutta muuten oikein toimiva.”


“Käynnistys on paljon hitaampi sekä järjestelmä pätkii jonkin verran sitä käytettäessä. Kuitenkin hyvä puoli on, että jokaisella koneella pystyy tekemään kokeen. Ihan okei ainakin sitten, kun ohjelmasta joskus ehkä saadaan toimivampi.”


Testbitin kautta pilvessä toimivan Abitti-järjestelmän Proof of Concept -projekti osoitti, että Abitin saa toimimaan pilvipalveluna. Tekniikka kehittyy nopeasti ja prosessi opettaa tekijöitään. Jatkokehitystä ja palvelun skaalautuvuutta ajatellen tulisi teknisessä ratkaisussa arvioida palvelinresurssien tehokasta käyttöä laajempaa käyttäjäjoukkoa ajatellen. Kokeilussa käytössä ollut tekninen ratkaisu toimi kokeilun mittakaavassa, mutta ei sellaisenaan skaalaudu kymmenien tuhansien käyttäjien ratkaisuksi.


Testbit tulevaisuudessa

On hienoa, saimme käyttää Abittia Testbit-PoC-kokeilussa ja että YTL:n tuki kokeilua tuottamalla omaan järjestelmäänsä muutoksia, jotka mahdollistavat sen käytön pilvessä. Kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että jatkokehittämiselle on tarvetta. Eri järjestelmäympäristöjen tasapuolisen kohtelun näkökulmasta olisi toivottavaa, että kehitys kulkisi kohti laiteriippumatonta ratkaisua, joka tarjoaisi kunnille nykyistä laajemmat mahdollisuudet erilaisiin laiteratkaisuihin.

Valtakunnallisen tutkintojärjestelmän kehitystyön ja koordinoinnin tulee olla järjestelmän omistajan hallussa. Google ja Cloudpoint Oy ovat mielellään mukana tutkinto- ja harjoittelympäriristön kehittämisessä laajemmassakin yhteistyöverkossa. Nyt päättyvä PoC-kokeilu opetti paljon ja osoitti, että mahdollisuuksia on.

Testbit-palvelun koekäyttö on päättynyt 30.4.2021. Testbit.fi-palveluun ei voi enää kirjautua, eikä se ole enää oppilaiden ja opettajien käytettävissä. Kiitämme kaikkia testaamiseen osallistuneita: tämä projekti tehtiin teitä varten ja ilman teitä testaajia projekti ei koskaan olisi onnistunut!  


- Jaakko Rekola, pedagoginen johtajaLue tästä aiemmat postaukset Testbitin vaiheisiin liittyen

Cloudpoint on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan kaikissa tilanteissa. Ajattelemme asiakkaan puolesta ennen napin painallusta alati muuttuvassa maailmassa. Yhteistyö- ja toimintamallimme varmistaa onnistumisen siellä missä teemme töitä – Huolehdimme persuksille potkimisesta ja aikataulun pitävyydestä.

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!