Tietosuojapäivän historia ylettyy jo toista vuosikymmentä taaksepäin ajasta, jossa elämme tänä päivänä. Idea Data Privacy Dayn viettämisestä syntyi vuonna 2006, jolloin Euroopan neuvoston tietosuojasopimus (Council of Europe Convention No. 108 on data protection) julkaistiin allekirjoitusta varten. Nyt tietosuojapäivää vietetään kansainvälisesti 28. tammikuuta ympäri maailmaa, ja sen tarkoituksena on vahvistaa tietoisuutta tietosuojasta ja siihen liittyvistä oikeuksista sekä velvollisuuksista.

Meille tietosuoja on elämäntapa ja tänä vuonna tietosuojapalvelumme täyttää jo viisi vuotta, jonka aikana olemme huolehtineet satojen tuhansien lapsien tietosuojasta ja vaikuttaneet yli 2 miljoonan lapsen elämään. Lisäksi tekemämme tietosuojatyö on vaikuttanut laajasti koko Euroopan alueella ja vaikutukset ylettyvät aina Yhdysvaltoihin asti. Seuraavaksi kerromme millaisen jalanjäljen olemme tuoneet tietosuojan historiassa ja tulemme tekemään tulevaisuudessa.

 

Jokaisella on oikeus tietosuojaan  

Jokaisella on oikeus tietosuojaan. Näin sanoo Euroopan unioni, Yhdistyneet kansakunnat, eri maiden lainsäädännöt ja opetussuunnitelmat, ja niin myös me Edudata.iolla ja Cloudpointilla. Jokaisella ihmisellä on oikeus käsitellä ja ymmärtää omia henkilötietojaan digitaalisissa ympäristöissä niin töissä, kouluissa, harrastuksissa kuin omassa arkielämässä, ja sen tärkeys korostuu yhä voimakkaammin digitalisoituvassa maailmassa. 

Euroopan unionin tietosuojaviranomainen (European Data Protection Supervisor) on nostanut selkeästi esiin, mitä oikeuksia EU:n tietosuoja-asetus antaa jokaiselle henkilölle.

  • oikeus omien tietojen näkemiseen
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus tietojen poistamiseen
  • oikeus rajoittaa käsittelyä
  • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus olla joutumatta yksinomaan automaattiseen käsittelyyn perustuvan päätöksen kohteeksi.*

Nämä oikeudet ovat myös jokaisen lapsen ja oppijan oikeuksia opetuksessa. Meillä on kunnia olla turvaamassa ja mahdollistamassa näiden oikeuksien toteutumista jokaiselle oppijalle Edudata.io opetuksen tietosuojapalvelun ja oppijoiden tietosuojasovelluksen avulla. 

Lue lisää miten huolehdimme lasten oikeuksista >> 

Vaikutamme lapsien tietosuojaan

Tärkeä tietosuojatyömme vaikuttaa tänä päivänä jo yli kahteen miljoonaan lapseen ja huoltajaan Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Virossa. Mutta se ei riitä meille, sillä haluamme olla tulevaisuuden Euroopan tietosuojan mahdollistaja ja teemme töitä lakkaamatta huolehtiaksemme tulevaisuudessa myös muiden 100 miljoonan Euroopan oppijan tietosuojasta. 

Työmme vaikutukset yksilöiden elämään näkyvät tietosuojan yleisen tietoisuuden voimakkaana lisääntymisenä. Tästä voimme nostaa esimerkkinä sen, että oppijat ja huoltajat ovat yhä tietoisempia riskeistä digitaalisissa ympäristöissä ja osaavat sekä ymmärtävät vaatia oikeuksien täyttymistä opetuksen tietosuojassa opetuksen järjestäjiltä ja tarvittaessa viranomaisilta, mikä on aktivoinut myös maiden tietosuojavaltuutettuja. Lisäksi vaikutukset ovat jatkuneet opetuksen ulkopuolelle ja samoja tietosuojakäytänteitä sovelletaan jopa arkipäiväisessä elämässä. 

Edudata.io on ainutlaatuinen palvelu ja tekee mahdottomasta mahdollista. Tietosuojasovelluksen avulla oppija ja huoltaja pystyy näkemään, miten koulu ja sen käytössä olevat kolmannen osapuolen sovellukset käsittelevät ja säilyttävät oppijoiden henkilötietoja. Lisäksi oppija voi nähdä mitä sovelluksia on turvallista käyttää, kun koulu on tarkastanut sovellukset lain edellyttämällä tavalla sekä selvittänyt tietosuojariskit yhdessä Edudata.io tietousuoja-asiantuntijoiden kanssa.

Vaikutamme lapsien tulevaisuuteen 

Yksi tärkeä oikeus tietosuojassa on oikeus tietojen poistamiseen. Tämä ei aina ole ollut itsestäänselvyys ja henkilöiden tietoja voi löytyä jopa yli 15 vuoden takaa, vaikkei niin lain mukaan pitäisi enää päästä tapahtumaan. 

Olemme mahdollistaneet tietojen poistamisen ja varmistaneet, että ainakin opetuksessa olevat henkilötiedot poistuvat oikein ja ajallaan. Näin jokainen oppija pääsee aloittamaan uran raikkaasti huolimatta siitä, missä hänen tietonsa ovat olleet opetuksessa ja millainen digitaalinen identiteetti kouluajoilta on digitaaliseen maailmaan muodostunut. 

Vaikutamme teknologiaan ja palveluntarjoajiin 

Olemme toimineet vahvana suunnannäyttäjänä digitaalisten palveluiden kehityksessä ympäri Eurooppaa. Vuosien aikana tietosuoja-asiantuntijamme ovat tehneet riskien ja vaikutusten arviointeja jo yli 4000 sovelluksesta, joita opetuksessa käytetään. 

Vaikutukset ovat vahvat, ei ainoastaan Euroopan Edtech-alalle, vaan työmme pohjalta jopa Yhdysvaltalaiset yritykset ovat joutuneet muuttamaan tapojaan käsitellä henkilötietoja järjestelmissään. Digitaaliset palveluntarjoajat ovat tiedostaneet, että mikäli Edudata.ion riskiarvioinneissa esiin nousee mahdollisia riskejä, ei palvelua tulla ottamaan opetuksessa käyttöön. Lisäksi vaikutukset eivät jää ainoastaan opetuksen käytössä oleviin digitaalisiin palveluihin, vaan vaikutukset heijastuvat myös kuluttaja- ja yritysmaailmaan.

Vaikutamme ja muutamme Eurooppaa

Vaikutamme tulevaisuuden Eurooppaan, jossa tietosuojaloukkaukset, huijaukset ja muut uhat yleistyvät tekoälyn (Artificial Intelligence) voimakkaan aseman ja kehittymisen seurauksena. 

Olemme huolehtimassa siitä, että koko Eurooppa voi olla yhdenmukainen tietosuoja-asetuksen kanssa ja valmistelemme opetuksen järjestäjiä vastaanottamaan uudet tekoälyn aiheuttamat riskit ja uhat ennaltaehkäisevästi ja oikein. 

Niin kuin aikaisemmin kerroimme tietoisuuden vahvistumisen vaikutuksista, on se myös kannustanut eri maiden viranomaisia ja tietosuojavaltuutettuja toimimaan tietosuojan varmistamiseksi. Esimerkiksi Ruotsin ja Islannin tietosuojaviranomaiset ovat antaneet opetuksen järjestäjille 10 000–30 000 euron arvoisia sakkoja tietosuojan laiminlyömisestä opetuksessa ja nämä antavat suunnan myös Suomen tuleville lakimuutoksille. 

HYVÄÄ TIETOSUOJAPÄIVÄÄ

Hyvää tietosuojapäivää jokaiselle

28. tammikuuta vietettävän tietosuojapäivän innoittamana haluamme korostaa tietosuojan tärkeyttä ja muistuttaa, kuinka tärkeä oikeus tietosuoja oikeasti on ennenkaikkea puhuttaessa lapsista ja oppijoista. Haluamme kannustaa ihmisiä tutustumaan tietosuojan antamaan turvaan riskien ennaltaehkäisemisessä ja rohkaista jokaista vaatimaan oikeuksien toteutumista etenkin opetuksessa. Lisäksi rohkaisemme jokaista opetuksen järjestäjää ja lapsen parissa työskentelevää nostamaan keskustelua lasten yksityisyyden ja tietojen turvaamisesta sekä suojaamisesta omalla työpaikallaan. 

 

Lue lisää Cloudpointin tietosuojapalvelusta, Edudata.io:sta >>

Oppijoiden tietosuojasovellus ja opetuksen tietosuojapalvelu Edudata.io

Lähteet: 
European Data Protection Supervisor 
Council of Europe

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä postaukset: