Oppimisympäristön tekninen hallinta vaatii ylläpitäjältä merkittävää tietoa ja osaamista. Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät kysymykset ja ohjeistukset muuttuvat ja viranomaisilta tulee uusia ohjeistuksia, joiden seuraaminen ja ohjeistuksien mukainen seuranta vaatii aikaa ja ymmärrystä siitä, miten ohjeistukset käytännössä toteutetaan oppimisympäristössä.

Google Workspace -ympäristöön tulee jatkuvasti päivityksiä ja muutoksia sekä muuttuvien ominaisuuksien sekä kokonaan uusien ominaisuuksien osalta. Näiden seuraaminen edellyttää Google partneruutta, jotta muutoksiin ja ominaisuuksiin voidaan varautua suunnitelmallisesti etukäteen.

Google Workspace for Education -palvelun asiakaskohtainen pääkäyttäjyys jakaantuu kahteen pääosaan: tekniseen pääkäyttäjyyteen ja toiminnalliseen pääkäyttäjyyteen.


Tekninen ylläpitäjä eli pääkäyttäjä

Ylläpitäjän tehtävänä on teknisesti huolehtia tietojärjestelmästä. Tehtäviä Google Workspace for Education -palvelun osalta ovat mm:

 • Ylläpitäjä tutkii järjestelmän tilaa sekä tarvittaessa myös puuttuu järjestelmän toimintaan ja yksittäisen käyttäjän tietojärjestelmän käyttöön

 • Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi ylläpitäjällä on oikeus ryhtyä välttämättömiin toimiin tietoturvan varmistamiseksi

 • Abuse ja postmaster laatikoiden valvonta

 • Seuraa palvelussa tapahtuvia päivityksiä, muutoksia sekä uusia ominaisuuksia

 • Osallistuu parhaiden käytäntöjen laatimiseen ja ylläpitämiseen yhdessä omistajan ja toiminnallisen pääkäyttäjän kanssa

 • Osallistuu asiakkaan edustajien kanssa pidettävään palvelun seurantaan (4-6 krt/ vuosi) 

 • Vastaa provisiointityökalujen toiminnasta

 • Vastaa tietoturvalokien valvonnasta

 • Vastaa kolmannen osapuolten järjestelmien teknisestä toimivuudesta yhdessä Google Workspace for Education palvelun kanssa

 • Raportoi omistajalle merkittävät tekniset muutokset ja tietoturvaloukkaukset

 • Päätelaitteiden hallinta

 • Tämän tehtävän voi myös siirtää kokonaan tai osittain toiminnalliselle pääkäyttäjälle tai yksiköiden (koulut) IT-vastaaville

 

Toiminnallinen pääkäyttäjä

Toiminnallinen pääkäyttäjä vastaa Google Workspace -palvelussa mm:

 • Seuraa palvelussa tapahtuvia päivityksiä, muutoksia sekä uusia ominaisuuksia

 • Parhaiden käytäntöjen laatiminen ja ylläpito

 • Parhaiden käytäntöjen viestintä  loppukäyttäjille

 • Päättää yhdessä teknisen pääkäyttäjän kanssa palveluiden ominaisuuksien asetuksista (mm. jakaminen, käyttöoikeudet, toiminnallisuudet)

 • Päättää ja hyväksyy käytännössä kolmannen osapuolten sovellusten käyttöönotosta ja sopimuksista (selain, päätelaitteet)

 • Huolehtii loppukäyttäjien ohjeistuksesta ja koulutuksen järjestämisestä

Teknisen pääkäyttäjän eli ylläpitäjän tehtäviin liittyy useita järjestelmän teknisen toimivuuden seuraamiseen ja järjestelmän turvalliseen käyttöön liittyviä erityisosaamista edellyttäviä tehtäviä. 

Cloudpointilla on pitkä kokemus Google Workspace ja Chrome -ympäristöjen tukemisesta ja ylläpitämisestä. Cloudpointin henkilöstö muodostuu sertifioiduista asiantuntijoista. 

Yhdistelmäratkaisu, jossa toiminnallisen pääkäyttäjän tehtävää hoitaa asiakkaan sivistystoimen asiantuntija ja teknisen pääkäyttäjän tehtävää aiheeseen koulutettu sertifioitu järjestelmätoimittajan asiantuntija, on todettu erittäin toimivaksi ja loppukäyttäjän palveluiden kannalta parhaaksi ratkaisuksi. 

Kysy lisätietoa palvelusta ottamalla yhteyttä!

Heräsikö ajatus? Kirjoita kommentti!

Sinua saattavat kiinnostaa myös nämä postaukset:

Päivitystieto Pääkäyttäjille
20 kesäkuuta, 2012

Alkaen tästä päivästä verkkotunnuksen hallinnasta vastaava Pääkäyttäjä voi asettaa kaksivaiheisen vahvistuksen pakollise...

Päivitystieto Pääkäyttäjille
20 kesäkuuta, 2012

Alkaen tästä päivästä verkkotunnuksen hallinnasta vastaava Pääkäyttäjä voi asettaa kaksivaiheisen vahvistuksen pakollise...

Päivitysuutisia pääkäyttäjille
14 kesäkuuta, 2012

Lukuisten toiveiden pohjalta luotu päivitys mahdollistaa poistettujen käyttäjätietojen palauttamisen kontrollipaneelista...