18. joulukuuta 2020

Iloista joulua!

Kulunut vuosi on ollut erikoisin pitkään aikaan. Siitä huolimatta monia mielenkiintoisia projekteja on laitettu liikkeelle ja saatu valmiiksi. Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme!

Kuten aiemminkin, myös tänä vuonna ohjaamme joulumuistamisten sijaan tukemme Hope yhdistyksen äärimmäisen arvokkaan tukemiseen. 


Rentoudutaan vuoden vaihteen yli ja mikäli tarvetta ilmenee, tukemme päivystää arkisin normaalisti myös välipäivinä. 

Iloista ja rentouttavaa joulua kaikille!

Lauri Kaski ja koko Cloudpointin väki 
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä eniten kaivataan

17. joulukuuta 2020

Schrems II:n seuraukset: Päivitetty selonteko Googlen kansainvälisen tiedonsiirron suojatoimista

HUOM! Blogin jatkopäivityksen voit lukea täältä

Haluamme tällä blogikirjoituksella kertoa asiakkaillemme, mihin toimenpiteisiin Google on ryhtynyt Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) alkusyksyn päätösten perusteella. EUT:n Schrems II -päätös koskee lukuisia palveluita, Googlen kohdalla tilanne on hyvä. Google on julkaissut selonteon (white paper), missä kuvataan mm. Googlen tekemiä tietosuojaa täydentäviä toimenpiteitä.

EUT on todennut heinäkuussa 2020 Schrems II -tuomion (C-311/18) yhteydessä, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield ‑järjestelyn tarjoaman tietosuojan taso ei ole riittävä ja siitä annettu päätös 2016/1250 on pätemätön. Päätöksessään EUT katsoi myös, että vakiolausekkeiden soveltaminen suojamekanismina on edelleen lainmukainen (EUT tuomio C-311/18 - tiivistelmä). 


Euroopan unionin tietosuojaneuvosto korostaa Schrems II:n päätöksen yhteydessä, että vakiolausekkeita harkittaessa, tietosuojatason varmistaminen kuuluu ensisijaisesti henkilötietojen rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuualueeseen. Näin ollen, jotta vakiolausekkeiden riittävät suojatoimet täyttyisivät, on varmistettava, että kyseinen maa, mihin tietoja siirretään, noudattaa GDPR:n edellyttämää tietosuojaa. Jos edellytykset eivät täyty, osapuolten on arvioitava, olisiko mahdollista ‘lisätoimenpiteillä’ varmistaa vaadittu tietosuojataso.

Google on päivittänyt EUT:n ohjetta seuraten G Suite for Education / Google Workspace -palveluiden tietojen käsittelyn ehdot vakiolausekkeiden mukaisiksi, jotta tietojen siirron riittävä suoja toteutuu sekä tehokkuuden että lainmukaisuuden kannalta.

Lisäksi Google on koonnut palvelunsa tietosuojaa täydentävät toimenpiteet (supplementary measures) selontekoon, jotta rekisterinpitäjän on helpompi arvioida Googlen palveluiden ja henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa vakiolausekkeiden ja lisäsuojaustoimenpiteiden perusteella. Google on sisällyttänyt selontekoon tietoja myös Yhdysvaltojen laeista (e.g. EO 12333 ja Title 50 United States Code (U.S.C.) § 1881a (FISA 702)) ja niiden sovellettavuudesta Google Cloudiin, jotta riskien arviointi kyseisen päätöksen valossa on helpompaa. Erityisesti ‘Section 702 FAA’ herätti huomiota, sillä se sallii Yhdysvaltojen kohdentaa tarkkailua myös muihin kuin Yhdysvaltojen kansalaisiin.

Googlen selonteon ja toimenpiteiden pohjalta voidaan todeta, että Google on vahvasti sitoutunut tarjoamaan parhaat tekniset, oikeudelliset ja organisatoriset takeet riittävän tietosuojatason varmistamiseksi sekä Google Cloud -asiakkaiden kansainvälisesti siirrettävien ja käsiteltävien tietojen riskin arvioimiseksi ja minimoimiseksi.

Euroopan tietosuojaneuvoston ja kansallisten tietosuojaviranomaisten ohjeet täydentävistä toimenpiteistä ovat vireillä, ja Googlen selontekoa päivitetään, kun ohjeet annetaan.

Cloudpointin blogipostaus on kirjoitettu oheisen selonteon pohjalta: “Safeguards for international data transfers with Google Workspace and G Suite for Education”
http://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_foredu_whitepaper_gdpr_schremsii.pdf

Diana Descultescu, tietosuoja-asiantuntija
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan


1.  ..henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille...
2. Tietosuojavaltuutetun toimisto. (2020). Euroopan tietosuojaneuvosto otti kantaa Schrems II-päätökseen ja käsitteli PSD2-maksupalveludirektiiviä koskevaa ohjetta Haettu 16.12.2020 osoitteesta https://tietosuoja.fi/-/euroopan-tietosuojaneuvosto-otti-kantaa-schrems-ii-paatokseen-ja-kasitteli-psd2-maksupalveludirektiivia-koskevaa-ohjetta

11. joulukuuta 2020

Classroomin plagioinnin tarkistus saatavilla nyt suomeksi

Google Classroomin Originality Reports, eli plagioinnin tarkistus, on nyt julkaista myös suomenkielelle. Tarkistuksia voi tehdä jokainen Google for Education käyttäjä, mutta perustunnuksissa tarkastusten määrä on rajattu tehtäväkohtaisesti viiteen. G Suite Enterprise for Education -tunnuksissa tarkastuksia voi tehdä rajattomasti.  


Plagioinnin tarkastuksen suorittaminen Classroomissa

Kun luot Classroomissa tehtävän, valitse plagioinnin tarkistus päälle kuvan osoittamasta kohdasta. Kun arvioit oppilaan palauttamaa tehtävää, plagioinnin voi tarkistaa oikeasta reunasta klikkaamalla tekstiä "Tee plagioinnintarkastus". 


Tarkistus kestää hetken, jonka jälkeen Classroom kertoo tarkastuksen tulokset. Raportin saa auki klikkaamalla tekstiä. Siitä näkee kopioidut kohdat, mikäli sellaisia on. Raportti on käytettävissä 30 päivää. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan


Testbit kokeilee Abitin virtualisointia

Olemme Cloudpointilla kokeilemassa Espoon kaupungin ja Googlen kanssa yhteistyössä ratkaisua, jossa sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmä ja ympäristö virtualisoidaan Google Cloud Platformille (GCP) Haminan datakeskukseen. Tavoitteena on varma ja turvallinen ratkaisu, jossa opiskelija pääsee omalta tai oppilaitoksen laitteelta suorittamaan Abitti-koetta ilman USB-muistitikkuasennuksia ja paikallisia palvelimia. Laitteena opiskelijalla voi olla Chromebook, Windows- tai Mac-laite. Tämän Proof of Concept (PoC) -kokeilun järjestelmä on nimeltään Testbit. Ylioppilastutkintolautakunta seuraa ja tukee projektia. Kokeilun tavoitteista ja etenemisestä kerrotaan tarkemmin www-sivulla www.testbit.fi.

Ylioppilaskirjoitukset ovat lukiolaiselle tärkeä paikka. Siinä otetaan suuntaa pitkälle tulevaisuuteen, jatko-opintoihin ja työelämään. Tutkinto on uudistunut monella tapaa; portaittain käyttöön otettu sähköinen tutkintomalli pääsi täyteen mittaan keväällä 2019, kokeita voi suorittaa porrastetusti sopivina paloina ja niitä voi uusia rajoituksetta.

Vaikka tutkinnon toteutustapa ja itse tutkintokin kehittyvät kovaa vauhtia, aiheuttavat toimintaympäristön ja tutkinnon jatkuva kehittyminen sekä viime aikojen poikkeustilanteet ja uudistukset kasvavaa tarvetta jatkuvalle kehittämiselle.

COVID 19 haastaa koulutusta ja työelämää monella tapaa. Tulevien vuosien suunnittelussa ja varautumisessa on tärkeää huomioida kuluneen vuoden onnistumisista ja epäonnistumisista. Nyt näissä asioissa ollaan jo paljon viisaampia kuin viime talvena ennen kevään poikkeustilaa.
Poikkeuksellinen vuosi aiheuttaa taloudellisia haasteita pitkäksi aikaa. Asioita pitää pystyä hoitamaan tehokkaammin ja edullisemmin.
Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon ja että oppivelvollisuusikä nostetaan 18 ikävuoteen. Lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset siirtyvät koulutuksen järjestäjälle. Tämä vaikuttaa koulutuksen järjestäjien suunnitelmiin, vaikka valtio tuleekin taloudellisesti mukaan uudistukseen.

Haasteita riittää. Me Cloudpointilla haluamme tukea kehitystä sellaiseen suuntaan, jossa teknologian tuomat mahdollisuudet ovat tehokkaammassa käytössä ja jossa viranomaisilla ja koulutuksen järjestäjillä on nykyistä laajempia vaihtoehtoja mm. laitehankintojen osalta. Fiksusti toteutettuna teknologian käyttö lisää hyvinvointia.

Testbit-kokeilua edistetään kovalla tahdilla. Teknistä järjestelmää rakennetaan parhaillaan ja testiryhmän opiskelijoiden kanssa Testbitiä päästään kokeilemaan helmikuussa 2021. Kokeilun tuloksia ja jatkotoimenpiteitä arvioidaan yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa maaliskuussa 2021. Jos kokeilun tulokset ovat myönteisiä, arvioidaan toimintamallin käyttökelpoisuutta ylioppilaskokeeseen harjoitteluun.

Seuraa kokeilua www.testbit.fi!

Tsemppiä loppuvuoteen ja hyvää joulun odotusta!
Jaakko Rekola
Pedagoginen johtaja
Cloudpoint Oy
jaakko@cloudpoint.fi

10. joulukuuta 2020

Classroomin kautta luotu Meet-oppitunti ja järjestäjän asetukset

Google integroi Meetin osaksi Classroomia viime keväänä etäopetuksen ollessa kiireisimmillään ympäri maailman tuoden nopean vaihtoehdon videoyhteyden luomiseksi opettajan ja oppilaiden välille. Lisäksi syksyn alussa Meetiin ilmestyi järjestäjän asetukset -toimintoja, jotka Meet-oppitunnin perustaja voi löytää sinisen kuvakkeen kautta vasemmasta alareunasta tai asetuksista kolmen pisteen kautta oikeasta alakulmasta. Järjestäjän asetuksilla voi mm. rajata oppilaiden liittymisoikeuden Meetiin tai sulkea mahdollisuuden näytönjakoon.

Haasteelliseksi sekä Education- että Enterprise for Education -lisensseillä on muodostunut se, että oppilas tai opiskelija voi tahattomastikin päätyä Classroomin kautta luodun Meet-oppitunnin järjestäjäksi. Tämä johtuu siitä, että vaikka Classroomin Meet-linkki pysyy samana, muuntuu varsinaisen Meet-istunnon osoite tasaisin väliajoin. Tällä on pyritty välttämään järjestyshäiriöitä, mikäli linkki päätyisi vääriin käsiin, mutta samalla edellä mainitut järjestäjän asetukset ovat jaossa päivittäin ensimmäiseksi Meet-linkin avaavalle.

Enterprise for Education -lisensseihin kuuluu laajasti hyödyllisiä Meetin ominaisuuksia, ja osa niistä on vain järjestäjän käytössä. Jos järjestäjän asetukset päätyvät oppilaalle tai opiskelijalle, ovat luonnollisesti myös nämä laajennetut toiminnot vain kyseisen henkilön hallinnassa. Suosittelemme siis olemaan toiminnon kanssa hyvin tarkkana.

Asia on tiedostettu ja siihen ollaan luomassa ratkaisua. Siihen saakka varsinkin Enterprise-lisensseillä toimivissa kunnissa on suositeltavaa luoda Meet-linkit joko kalenterin tai Meetin etusivun kautta, jolloin järjestäjän ominaisuudet ovat pysyvästi linkin luoneen käyttäjätunnuksen hallinnassa. Kalenterin avulla nuo oikeudet voi myös siirtää toiselle henkilölle, eli mikäli mahdollista, voi linkit luoda keskitetysti ja siirtää oikeudet niitä tarvitseville opettajille Classroomiin esimerkiksi Luo - materiaalit -toiminnolla julkaistavaksi tai julkaista ne muulla oppilaitoksen käyttämällä alustalla.
Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

4. joulukuuta 2020

Google Sites ja Jamboard saavat uusia ominaisuuksia

Digitaalisten opetustyökalujen käytössä huomio kiinnittyy usein tuttuihin Docsiin, Slidesiin ja Classroomiin, ja esimerkiksi Google Sites sekä Jamboard saattavat helposti jäädä sovellusvalikon kätköihin. Molemmat niistä ovat kuitenkin erinomaisia niin yhteiskäytössä kuin oppilaiden henkilökohtaisina opiskelun ja oppimisen välineinä. Myös Google on huomannut näiden sovellusten kehitystarpeen ja vastaa kysyntään muutamilla mainioilla uudistuksilla.

Google Sites on alunperin kotisivujen tai projektisivustojen tekemiseen tarkoitettu sovellus. Sellaisena se palvelee mainiosti edelleen, mutta oppilaitoksissa Sites taipuu helposti esimerkiksi portfolioiden, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ryhmätöiden kokoamiseen, oppiaineen, luokan tai henkilökunnan ilmoitustauluksi tai vaikkapa koulun teemapäivän digitaaliseksi alustaksi. Googlen ideologian mukaisesti Sites on erittäin helppo ottaa käyttöön, vaikkei koskaan olisi edes suunnitellut nettisivujen rakentamista, saati hallitsisi koodausta. 
Helppokäyttöisyyden vastapainona on ollut osin tekstin muokkaamisen rajoittuneisuus, mutta vuodenvaihteen molemmin puolin Sitesiin tulee teemasta riippumattomat fonttivärit, fonttikoon muuttaminen sekä monia muita tekstinkäsittelyominaisuuksia. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti, eivätkä vaadi pääkäyttäjän toimenpiteitä. Myöhemmin vuoden 2021 puolella Sitesiin tulee mahdolliseksi luoda omia teemoja muutamien vakioteemojen rinnalle. Tämä tuo esimerkiksi eri oppiaineiden teemoittamiseen hienoja mahdollisuuksia!

Yhteiskäyttöön ja kevyeen visuaaliseen ilmaisuun suunniteltu Google Jamboard on varsinkin kuluneen vuoden poikkeusoloissa tuonut vaihtelevuutta opetukseen ja mahdollistanut yhdessä tekemisen osaltaan myös etänä. Jamboard soveltuu nuorempien oppilaiden kanssa suoraan opetukseenkin digitaalisena valkotauluna luokassa tai etänä Meetin kautta jaettuna, mutta yhtälailla vanhempien oppilaiden kanssa oppitunnin aiheeseen johdattamiseen tai vaikkapa kollegoiden kesken ideointiin ja suunnitteluun.

Lähipäivinä Jamboardiin tulee mahdolliseksi tuoda omia pysyviä taustoja. Aiemmin tämä on ollut mahdollista kuvatiedoston tuontina, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että oppilas on erehdyksissään saattanut liikuttaa irrallista taustakuvaa ja tämä on aiheuttanut lisätöitä sekä opettajalle että oppilaalle itselleen. Tuotavien taustojen ansiosta esimerkiksi erilaiset aikajanat, käsitekartat ja muut jäsentelytehtävät tuovat opetukseen kokonaan uuden mahdollisuuden - huomaa, että yhteiskäytön lisäksi voit jakaa yksittäisen Jamboard-tehtävän Classroomin kautta oppilaille omina kopioinaan.

Google Sitesin ja Jamboardin käyttöön opetustyössä ja muihin Google Suite for Educationin tarjoamiin digitaalisiin työkaluihin liittyvää koulutusta voit kysyä organisaatiollesi osoitteesta myynti@cloudpoint.fi

Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan