18. joulukuuta 2020

Iloista joulua!

Kulunut vuosi on ollut erikoisin pitkään aikaan. Siitä huolimatta monia mielenkiintoisia projekteja on laitettu liikkeelle ja saatu valmiiksi. Haluamme kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme!

Kuten aiemminkin, myös tänä vuonna ohjaamme joulumuistamisten sijaan tukemme Hope yhdistyksen äärimmäisen arvokkaan tukemiseen. 


Rentoudutaan vuoden vaihteen yli ja mikäli tarvetta ilmenee, tukemme päivystää arkisin normaalisti myös välipäivinä. 

Iloista ja rentouttavaa joulua kaikille!

Lauri Kaski ja koko Cloudpointin väki 
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä eniten kaivataan

17. joulukuuta 2020

Schrems II:n seuraukset: Päivitetty selonteko Googlen kansainvälisen tiedonsiirron suojatoimista

HUOM! Blogin jatkopäivityksen voit lukea täältä

Haluamme tällä blogikirjoituksella kertoa asiakkaillemme, mihin toimenpiteisiin Google on ryhtynyt Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) alkusyksyn päätösten perusteella. EUT:n Schrems II -päätös koskee lukuisia palveluita, Googlen kohdalla tilanne on hyvä. Google on julkaissut selonteon (white paper), missä kuvataan mm. Googlen tekemiä tietosuojaa täydentäviä toimenpiteitä.

EUT on todennut heinäkuussa 2020 Schrems II -tuomion (C-311/18) yhteydessä, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield ‑järjestelyn tarjoaman tietosuojan taso ei ole riittävä ja siitä annettu päätös 2016/1250 on pätemätön. Päätöksessään EUT katsoi myös, että vakiolausekkeiden soveltaminen suojamekanismina on edelleen lainmukainen (EUT tuomio C-311/18 - tiivistelmä). 


Euroopan unionin tietosuojaneuvosto korostaa Schrems II:n päätöksen yhteydessä, että vakiolausekkeita harkittaessa, tietosuojatason varmistaminen kuuluu ensisijaisesti henkilötietojen rekisterinpitäjän ja käsittelijän vastuualueeseen. Näin ollen, jotta vakiolausekkeiden riittävät suojatoimet täyttyisivät, on varmistettava, että kyseinen maa, mihin tietoja siirretään, noudattaa GDPR:n edellyttämää tietosuojaa. Jos edellytykset eivät täyty, osapuolten on arvioitava, olisiko mahdollista ‘lisätoimenpiteillä’ varmistaa vaadittu tietosuojataso.

Google on päivittänyt EUT:n ohjetta seuraten G Suite for Education / Google Workspace -palveluiden tietojen käsittelyn ehdot vakiolausekkeiden mukaisiksi, jotta tietojen siirron riittävä suoja toteutuu sekä tehokkuuden että lainmukaisuuden kannalta.

Lisäksi Google on koonnut palvelunsa tietosuojaa täydentävät toimenpiteet (supplementary measures) selontekoon, jotta rekisterinpitäjän on helpompi arvioida Googlen palveluiden ja henkilötietojen käsittelyn tietosuojaa vakiolausekkeiden ja lisäsuojaustoimenpiteiden perusteella. Google on sisällyttänyt selontekoon tietoja myös Yhdysvaltojen laeista (e.g. EO 12333 ja Title 50 United States Code (U.S.C.) § 1881a (FISA 702)) ja niiden sovellettavuudesta Google Cloudiin, jotta riskien arviointi kyseisen päätöksen valossa on helpompaa. Erityisesti ‘Section 702 FAA’ herätti huomiota, sillä se sallii Yhdysvaltojen kohdentaa tarkkailua myös muihin kuin Yhdysvaltojen kansalaisiin.

Googlen selonteon ja toimenpiteiden pohjalta voidaan todeta, että Google on vahvasti sitoutunut tarjoamaan parhaat tekniset, oikeudelliset ja organisatoriset takeet riittävän tietosuojatason varmistamiseksi sekä Google Cloud -asiakkaiden kansainvälisesti siirrettävien ja käsiteltävien tietojen riskin arvioimiseksi ja minimoimiseksi.

Euroopan tietosuojaneuvoston ja kansallisten tietosuojaviranomaisten ohjeet täydentävistä toimenpiteistä ovat vireillä, ja Googlen selontekoa päivitetään, kun ohjeet annetaan.

Cloudpointin blogipostaus on kirjoitettu oheisen selonteon pohjalta: “Safeguards for international data transfers with Google Workspace and G Suite for Education”
http://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_foredu_whitepaper_gdpr_schremsii.pdf

Diana Descultescu, tietosuoja-asiantuntija
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan


1.  ..henkilötietojen siirtoa varten kolmansiin maihin sijoittautuneille henkilötietojen käsittelijöille...
2. Tietosuojavaltuutetun toimisto. (2020). Euroopan tietosuojaneuvosto otti kantaa Schrems II-päätökseen ja käsitteli PSD2-maksupalveludirektiiviä koskevaa ohjetta Haettu 16.12.2020 osoitteesta https://tietosuoja.fi/-/euroopan-tietosuojaneuvosto-otti-kantaa-schrems-ii-paatokseen-ja-kasitteli-psd2-maksupalveludirektiivia-koskevaa-ohjetta

11. joulukuuta 2020

Classroomin plagioinnin tarkistus saatavilla nyt suomeksi

Google Classroomin Originality Reports, eli plagioinnin tarkistus, on nyt julkaista myös suomenkielelle. Tarkistuksia voi tehdä jokainen Google for Education käyttäjä, mutta perustunnuksissa tarkastusten määrä on rajattu tehtäväkohtaisesti viiteen. G Suite Enterprise for Education -tunnuksissa tarkastuksia voi tehdä rajattomasti.  


Plagioinnin tarkastuksen suorittaminen Classroomissa

Kun luot Classroomissa tehtävän, valitse plagioinnin tarkistus päälle kuvan osoittamasta kohdasta. Kun arvioit oppilaan palauttamaa tehtävää, plagioinnin voi tarkistaa oikeasta reunasta klikkaamalla tekstiä "Tee plagioinnintarkastus". 


Tarkistus kestää hetken, jonka jälkeen Classroom kertoo tarkastuksen tulokset. Raportin saa auki klikkaamalla tekstiä. Siitä näkee kopioidut kohdat, mikäli sellaisia on. Raportti on käytettävissä 30 päivää. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan


Testbit kokeilee Abitin virtualisointia

Olemme Cloudpointilla kokeilemassa Espoon kaupungin ja Googlen kanssa yhteistyössä ratkaisua, jossa sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmä ja ympäristö virtualisoidaan Google Cloud Platformille (GCP) Haminan datakeskukseen. Tavoitteena on varma ja turvallinen ratkaisu, jossa opiskelija pääsee omalta tai oppilaitoksen laitteelta suorittamaan Abitti-koetta ilman USB-muistitikkuasennuksia ja paikallisia palvelimia. Laitteena opiskelijalla voi olla Chromebook, Windows- tai Mac-laite. Tämän Proof of Concept (PoC) -kokeilun järjestelmä on nimeltään Testbit. Ylioppilastutkintolautakunta seuraa ja tukee projektia. Kokeilun tavoitteista ja etenemisestä kerrotaan tarkemmin www-sivulla www.testbit.fi.

Ylioppilaskirjoitukset ovat lukiolaiselle tärkeä paikka. Siinä otetaan suuntaa pitkälle tulevaisuuteen, jatko-opintoihin ja työelämään. Tutkinto on uudistunut monella tapaa; portaittain käyttöön otettu sähköinen tutkintomalli pääsi täyteen mittaan keväällä 2019, kokeita voi suorittaa porrastetusti sopivina paloina ja niitä voi uusia rajoituksetta.

Vaikka tutkinnon toteutustapa ja itse tutkintokin kehittyvät kovaa vauhtia, aiheuttavat toimintaympäristön ja tutkinnon jatkuva kehittyminen sekä viime aikojen poikkeustilanteet ja uudistukset kasvavaa tarvetta jatkuvalle kehittämiselle.

COVID 19 haastaa koulutusta ja työelämää monella tapaa. Tulevien vuosien suunnittelussa ja varautumisessa on tärkeää huomioida kuluneen vuoden onnistumisista ja epäonnistumisista. Nyt näissä asioissa ollaan jo paljon viisaampia kuin viime talvena ennen kevään poikkeustilaa.
Poikkeuksellinen vuosi aiheuttaa taloudellisia haasteita pitkäksi aikaa. Asioita pitää pystyä hoitamaan tehokkaammin ja edullisemmin.
Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättänyt suorittaa toisen asteen tutkinnon ja että oppivelvollisuusikä nostetaan 18 ikävuoteen. Lukiokoulutuksen oppimateriaalikustannukset siirtyvät koulutuksen järjestäjälle. Tämä vaikuttaa koulutuksen järjestäjien suunnitelmiin, vaikka valtio tuleekin taloudellisesti mukaan uudistukseen.

Haasteita riittää. Me Cloudpointilla haluamme tukea kehitystä sellaiseen suuntaan, jossa teknologian tuomat mahdollisuudet ovat tehokkaammassa käytössä ja jossa viranomaisilla ja koulutuksen järjestäjillä on nykyistä laajempia vaihtoehtoja mm. laitehankintojen osalta. Fiksusti toteutettuna teknologian käyttö lisää hyvinvointia.

Testbit-kokeilua edistetään kovalla tahdilla. Teknistä järjestelmää rakennetaan parhaillaan ja testiryhmän opiskelijoiden kanssa Testbitiä päästään kokeilemaan helmikuussa 2021. Kokeilun tuloksia ja jatkotoimenpiteitä arvioidaan yhdessä Ylioppilastutkintolautakunnan kanssa maaliskuussa 2021. Jos kokeilun tulokset ovat myönteisiä, arvioidaan toimintamallin käyttökelpoisuutta ylioppilaskokeeseen harjoitteluun.

Seuraa kokeilua www.testbit.fi!

Tsemppiä loppuvuoteen ja hyvää joulun odotusta!
Jaakko Rekola
Pedagoginen johtaja
Cloudpoint Oy
jaakko@cloudpoint.fi

10. joulukuuta 2020

Classroomin kautta luotu Meet-oppitunti ja järjestäjän asetukset

Google integroi Meetin osaksi Classroomia viime keväänä etäopetuksen ollessa kiireisimmillään ympäri maailman tuoden nopean vaihtoehdon videoyhteyden luomiseksi opettajan ja oppilaiden välille. Lisäksi syksyn alussa Meetiin ilmestyi järjestäjän asetukset -toimintoja, jotka Meet-oppitunnin perustaja voi löytää sinisen kuvakkeen kautta vasemmasta alareunasta tai asetuksista kolmen pisteen kautta oikeasta alakulmasta. Järjestäjän asetuksilla voi mm. rajata oppilaiden liittymisoikeuden Meetiin tai sulkea mahdollisuuden näytönjakoon.

Haasteelliseksi sekä Education- että Enterprise for Education -lisensseillä on muodostunut se, että oppilas tai opiskelija voi tahattomastikin päätyä Classroomin kautta luodun Meet-oppitunnin järjestäjäksi. Tämä johtuu siitä, että vaikka Classroomin Meet-linkki pysyy samana, muuntuu varsinaisen Meet-istunnon osoite tasaisin väliajoin. Tällä on pyritty välttämään järjestyshäiriöitä, mikäli linkki päätyisi vääriin käsiin, mutta samalla edellä mainitut järjestäjän asetukset ovat jaossa päivittäin ensimmäiseksi Meet-linkin avaavalle.

Enterprise for Education -lisensseihin kuuluu laajasti hyödyllisiä Meetin ominaisuuksia, ja osa niistä on vain järjestäjän käytössä. Jos järjestäjän asetukset päätyvät oppilaalle tai opiskelijalle, ovat luonnollisesti myös nämä laajennetut toiminnot vain kyseisen henkilön hallinnassa. Suosittelemme siis olemaan toiminnon kanssa hyvin tarkkana.

Asia on tiedostettu ja siihen ollaan luomassa ratkaisua. Siihen saakka varsinkin Enterprise-lisensseillä toimivissa kunnissa on suositeltavaa luoda Meet-linkit joko kalenterin tai Meetin etusivun kautta, jolloin järjestäjän ominaisuudet ovat pysyvästi linkin luoneen käyttäjätunnuksen hallinnassa. Kalenterin avulla nuo oikeudet voi myös siirtää toiselle henkilölle, eli mikäli mahdollista, voi linkit luoda keskitetysti ja siirtää oikeudet niitä tarvitseville opettajille Classroomiin esimerkiksi Luo - materiaalit -toiminnolla julkaistavaksi tai julkaista ne muulla oppilaitoksen käyttämällä alustalla.
Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

4. joulukuuta 2020

Google Sites ja Jamboard saavat uusia ominaisuuksia

Digitaalisten opetustyökalujen käytössä huomio kiinnittyy usein tuttuihin Docsiin, Slidesiin ja Classroomiin, ja esimerkiksi Google Sites sekä Jamboard saattavat helposti jäädä sovellusvalikon kätköihin. Molemmat niistä ovat kuitenkin erinomaisia niin yhteiskäytössä kuin oppilaiden henkilökohtaisina opiskelun ja oppimisen välineinä. Myös Google on huomannut näiden sovellusten kehitystarpeen ja vastaa kysyntään muutamilla mainioilla uudistuksilla.

Google Sites on alunperin kotisivujen tai projektisivustojen tekemiseen tarkoitettu sovellus. Sellaisena se palvelee mainiosti edelleen, mutta oppilaitoksissa Sites taipuu helposti esimerkiksi portfolioiden, monialaisten oppimiskokonaisuuksien ja ryhmätöiden kokoamiseen, oppiaineen, luokan tai henkilökunnan ilmoitustauluksi tai vaikkapa koulun teemapäivän digitaaliseksi alustaksi. Googlen ideologian mukaisesti Sites on erittäin helppo ottaa käyttöön, vaikkei koskaan olisi edes suunnitellut nettisivujen rakentamista, saati hallitsisi koodausta. 
Helppokäyttöisyyden vastapainona on ollut osin tekstin muokkaamisen rajoittuneisuus, mutta vuodenvaihteen molemmin puolin Sitesiin tulee teemasta riippumattomat fonttivärit, fonttikoon muuttaminen sekä monia muita tekstinkäsittelyominaisuuksia. Ominaisuudet päivittyvät automaattisesti, eivätkä vaadi pääkäyttäjän toimenpiteitä. Myöhemmin vuoden 2021 puolella Sitesiin tulee mahdolliseksi luoda omia teemoja muutamien vakioteemojen rinnalle. Tämä tuo esimerkiksi eri oppiaineiden teemoittamiseen hienoja mahdollisuuksia!

Yhteiskäyttöön ja kevyeen visuaaliseen ilmaisuun suunniteltu Google Jamboard on varsinkin kuluneen vuoden poikkeusoloissa tuonut vaihtelevuutta opetukseen ja mahdollistanut yhdessä tekemisen osaltaan myös etänä. Jamboard soveltuu nuorempien oppilaiden kanssa suoraan opetukseenkin digitaalisena valkotauluna luokassa tai etänä Meetin kautta jaettuna, mutta yhtälailla vanhempien oppilaiden kanssa oppitunnin aiheeseen johdattamiseen tai vaikkapa kollegoiden kesken ideointiin ja suunnitteluun.

Lähipäivinä Jamboardiin tulee mahdolliseksi tuoda omia pysyviä taustoja. Aiemmin tämä on ollut mahdollista kuvatiedoston tuontina, mutta ongelmaksi on muodostunut se, että oppilas on erehdyksissään saattanut liikuttaa irrallista taustakuvaa ja tämä on aiheuttanut lisätöitä sekä opettajalle että oppilaalle itselleen. Tuotavien taustojen ansiosta esimerkiksi erilaiset aikajanat, käsitekartat ja muut jäsentelytehtävät tuovat opetukseen kokonaan uuden mahdollisuuden - huomaa, että yhteiskäytön lisäksi voit jakaa yksittäisen Jamboard-tehtävän Classroomin kautta oppilaille omina kopioinaan.

Google Sitesin ja Jamboardin käyttöön opetustyössä ja muihin Google Suite for Educationin tarjoamiin digitaalisiin työkaluihin liittyvää koulutusta voit kysyä organisaatiollesi osoitteesta myynti@cloudpoint.fi

Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

20. marraskuuta 2020

Koulun Google-tili osaksi Family Linkiä

Google Family Link ‑sovelluksen avulla on mahdollista määrittää digitaalisia pelisääntöjä perheesi lapsille, jotka ohjaavat heitä hyödyntämään internetin tarjontaa turvallisesti. Sen avulla on esimerkiksi mahdollista seurata ajankäyttöä, ohjata oikeanlaisen sisällön pariin ja hallinnoida sovelluksia. Aiemmin Family Link on toiminut mobiililaitteissa, mutta nyt sen piiriin on lisätty myös Chromebookit. 

Uutena ominaisuutena myös koulun G Suite for Education -tili on mahdollista myös lisätä osaksi perheen Family Linkiä. 

Vanhemman Family Link ‑lapsilukko koskee oppilaitoksen tiliä, jos


Oppilaitoksen tilin lisääminen toissijaiseksi tiliksi

 1. Kirjaudu Chromebookilla lapsen henkilökohtaiselle Google-tilille, jota ylläpidetään Family Linkillä.
 2. Valitse kellonaika oikeasta alareunasta.
 3. Valitse Asetukset .
 4. Valitse vasemmalta Henkilöt.
 5. Valitse lapsen henkilökohtainen Google-tili, jota ylläpidetään Family Linkillä.
 6. Valitse Tilit-kohdasta Lisää oppilaitoksen tili.
 7. Seuraa ohjeita näytöllä. Vanhemman on annettava lupa, jotta oppilaitoksen tili voidaan hyväksyä.
Tärkeää: Jos lisäät oppilaitoksen tilin uudeksi käyttäjäksi Chromebookin kirjautumisnäytöllä, Family Linkin lapsilukko ei koske kyseistä käyttäjätiliä.

Näin Family Link toimii oppilaitoksen tilin kanssa

Family Linkin käyttöaikarajat, nukkumaanmenoajat ja muut valvontatyökalut ovat käytössä, kun lapsesi henkilökohtaista Google-tiliä ylläpidetään Family Linkillä ja oppilaitoksen tili lisätään käyttäjän toissijaiseksi tiliksi.
Kun oppilaitoksen tili lisätään Family Linkin käyttäjän toissijaiseksi tiliksi, lapsi voi
 • vaihtaa tiliä sähköpostin tarkistamista varten
 • käyttää Google Classroomia verkossa henkilökohtaisella tai oppilaitoksen tilillä
 • kirjautua verkkosivustoille oppilaitoksen tilillä.


17. marraskuuta 2020

Google poistaa Tour Creatorin käytöstä 30.6.2021

Google on ilmoittanut lakkauttavansa Tour Creator -palvelun, jonka avulla käyttäjien on ollut mahdollista luoda omia VR-retkiä. Palvelu on toiminut Google Expeditionsin rinnalla jo useamman vuoden ajan. Voit käyttää Tour Creatoria 30.6.2021 asti. Kaikki julkaisemasi tutkimusretket – piilotetut ja julkiset – ovat saatavilla osoitteessa poly.google.com/creator/tours tähän saakka. Google tulee julkaisemaan lähikuukausina ohjeet julkaistujen tutkimusretkien sisältöjen tallentamiseen itselle. Virtuaalikierrokset eivät kuitenkaan kokonaan ole katoamassa. Google on kertonut yhdistävänsä nykyiset Expeditions kierrokset osaksi Google Arts and Culture -palvelua, joka itsessään onkin upea kokonaisuus maailman tunnetuimpia taideteoksia ja kulttuurikohteita. 

Jos siis olet hankkinut VR Kit -laitekokonaisuuden, voit edelleen hyödyntää sitä kaikkien VR-sisältöä tarjoavien palveluiden kanssa, joihin Googlen osalta muutoksen jälkeen sisältyy Arts and Culturen alaisuudesta löytyvät virtuaalikierrokset. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

13. lokakuuta 2020

COOL-verkkotyöpöytä nyt maksutta Chrome-lisenssiasiakkaillemme

Erilaiset verkkotyöpöydät ovat laajalti käytössä opetuksessa. Me tuomme markkinoille uuden ratkaisun nimeltään COOL. Sen avulla voi koostaa opetuksen Chromebookeille aloitusnäkymän, josta löytyy kaikki eniten käytetyt palvelut, kuten Google for Education ja O365. Tätä kautta jokaisen käyttäjän on helppo aloittaa oppitunti ja suunnata haluttuun sovellukseen.

Mikä parasta, COOL-verkkotyöpöytä on meidän Chrome-hallintalisenssi asiakkaillemme täysin ilmainen!


COOL-työpöydällä näkyvät kohteet ovat täysin muokattavissa ja uusien lisääminen onnistuu käden käänteessä. COOL tukee SSO-kirjautumista, joten jokainen voi käyttää sitä omalla opetuksen Google tai 0365 -tunnuksella. Lisäominaisuutena COOL:iin on saatavissa mm. Chrome-laitteiden kuvakirjautuminen, joka on erittäin pidetty ominaisuus varhaiskasvatuksessa. 


Osta Chrome-lisenssit meiltä, saat enemmän


Hankkimalla kaikki kunnan/ oppilaitoksen Chrome-hallintalisenssit meiltä saat samaan rahaan joukon arvokkaita lisäpalveluita. Lisenssin hankkimista ei tarvitse liittää yhteen laitehankinnan kanssa.


 • Edudata Starter käyttöoikeus: laajennettu Chrome-laitehallinta ja laitteiden raportointi työkalu
 • Käyttöoikeuden ChromEx-koejärjestelmään
 • Cool-verkkotyöpöytäratkaisun käyttöoikeus
 • Cloudpointin Chrome-laitteiden tukipalvelut vuodeksi lisenssien hankintapäivästä nimetylle pääkäyttäjälle 
 • Valitun määrän Chrome Management -laitehallintalisenssejä (minimitilaus 5 lisenssiä)
 • Laitteiden käyttöönottopalvelun (sisältyy yli 1000 lisenssin kertatilauksiin)
 • Laitteiden käyttöönottokoulutuksen (2h) ja kirjalliset ohjeet Chrome-laitteiden liittämiseksi keskitettyyn hallintaan.

Cloudpointin Chrome+ hallintalisenssin hinta oppilaitoksille on 9.3.2021 saakka 23€/laite (alv 0%) laitteen käyttöiän ajaksi.

Kiinnostuitko COOL:sta? Ota yhteyttä ja kerromme lisää. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan
9. lokakuuta 2020

Google Kalenterin hyödyntäminen koulussa

Google Kalenteria käytetään jonkin verran kouluissa Wilmasta tuodun työjärjestyksen seuraamiseen ja erilaisten tvt-laitteiden varauskalenterina, mutta se taipuu monipuolisesti paljon muuhunkin. Opettajan tai oppilaan työjärjestyksen seuraamisen lisäksi kalenterilla voi hallinnoida omaa ajankäyttöään tehtävien ja muistutusten avulla, rajata työ- ja vapaa-aikaansa, suunnitella opettaja- ja oppilasryhmien tehokasta yhteistoimintaa niin lähi- kuin etäkoulunkäynnissä sekä antaa kalenterin hoitaa tapaamisajankohdat määrittelemilleen aikaväleille esimerkiksi huoltajienvartteja tai tukiopetusta varten.


Yleisin tapa hyödyntää Google Kalenteria kouluissa lienee Wilman työjärjestyksen tuominen puhelimen kalenterisovellukseen iCal-linkillä. Halutessaan opettaja tai oppilas voi tuoda kalenterinäkymän esikatseluna puhelimen näytölle, jolloin edes kalenterisovellusta ei tarvitse erikseen avata. Samalla esikatselussa näkyy Classroom-kurssien aikataulutetut tehtävät sekä opettajan että oppilaan näkökulmasta, sekä mahdolliset laitevarauskalenterit opettajille, mikäli koululla sellaiset on viety sähköisiksi.

Kun Google Kalenteriin luodaan tapahtumaa, Meet-linkki luodaan automaattisesti, jos organisaation järjestelmänvalvoja on ottanut asetuksen käyttöön. Kalenterin kautta luotu Meet on käytännöllinen varsinkin etäopetuksessa, koska kalenterin lisäasetusten kautta voi tapahtumasta määritellä toistuvan, jolloin sama linkki toimii jokaisella tapahtumakerralla. Lisäksi kalenterin kautta luotu Meet-linkki antaa järjestäjälle mahdollisuuden rajata osallistujien oikeuksia enemmän kuin linkin tai lempinimen kautta, ja yhdessä Meetin isännänoikeuksien kanssa se antaakin opettajalle laajat hallintaoikeudet etäopetustuntien järjestämiseen.


Kalenteritapahtuman avausnäkymässä voi määritellä perustapahtuman lisäksi ei paikalla -ilmoituksen, muistutuksen, tehtävän ja tapaamisajankohdan. Muistutus ja tehtävä toimivat nimensä mukaisesti työtehtävien koordinoinnin välineinä. Ei paikalla -ilmoituksella voi rajata omaa työaikaansa ja hahmottaa itselleen myös sitä, milloin on aika keskittyä tuntien valmisteluihin ja muihin varsinaisen luokkatyöskentelyn ulkopuolisiin tehtäviin, ja milloin puolestaan oma vapaa-aika alkaa. Tämä ei tietenkään toimi arjessa näin suoraviivaisesti, mutta opettajien työtaakan ja oman työ- ja vapaa-ajan rajaamisen vuoksi mahdollinen hyöty tehokkaasta kalenterinkäytöstä kannattaa ottaa irti.

Tapaamisajankohdat-otsikon alta voidaan määritellä esimerkiksi huoltaja- tai tukiopetustapaamisten ajankohta. Valikosta avautuvassa näkymässä voi asettaa aikavälin, jolloin tapaamiset ovat mahdollisia sekä niiden keston. Lisäasetusten kautta tapaamiset voi määritellä myös toistuviksi ja tarvittaessa lisätä mukaan kollegan. Kun määritelty aikaväli tapaamisille tallennetaan ja klikataan tapaamisajankohtaa kerran, tulee esiin linkki “Siirry tämän kalenterin tapaamissivulle”. Kopioimalla linkin osoitteen ja jakamalla sen esimerkiksi huoltajille pääsevät he valitsemaan itselleen sopivimman ajan, ja varattu aika poistuu vaihtoehdoista. Sekä opettaja että varauksen tehnyt henkilö saavat ilmoituksen sähköpostiinsa ja kalenteriinsa - huomioitavaa kuitenkin on, että varaaminen edellyttää Google-tunnuksia myös huoltajalta.

Kalenterinkäyttö on tuttua useimmille opettajille perinteisen Opettajan päiväkirjan kautta. Google Kalenteri tuo kalenterinkäyttöön ajanhallinnan lisäksi tehokkaan yhteiskäytön ja monipuoliset lisäominaisuudet, eikä sen hallinta tietenkään poissulje paperikalenterin käyttöä. 

Google Kalenterin käyttöön opetustyössä ja muihin Google Suite for Educationin tarjoamiin digitaalisiin työkaluihin liittyvää koulutusta voit kysyä organisaatiollesi osoitteesta myynti@cloudpoint.fi

Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

7. lokakuuta 2020

Google G Suite on nyt Google Workspace

Työn tekemisen mallit muuttuvat jatkuvasti. Samalla teknologia, jonka avulla työskentelemme, kehittyy vastaamaan alati muuttuviin tarpeisiin. Erityisen suuria muutoksia työn liikkuvuudessa ja joustavuudessa on nähty viimeisen vajaan vuoden aikana, kun aiemmin marginaalisesti etätyöskentelystä on tullut arkea meistä useimmille. 

Niinpä Google ilmoitti uudistavansa yrityksille suunnatun G Suite -palvelunsa nimen vastaamaan enemmän palvelun nykyistä sisältöä ja tulevia kehityssuuntia. Jatkossa Google G Suite on Google Workspace. 

Uuden nimen myötä Google uudistaa myös palvelun yrityksille suunnattuja lisenssointimalleja. Useampaan portaaseen jaettu lisenssivalikoima mahdollistaa joustavammin palveluita eri kokoisten yritysten tarpeisiin. 


Muutos tapahtuu nopealla aikataululla, mutta olemassa olevien asiakkaiden ei kannata huolestua. Google lähettää organisaationne nimettyyn pääkäyttäjäosoitteeseen lisätietoja ja toimintaohjeita 16.10.2020 alkaen. Me kumppaninanne tulemme myös tiedottamaan teitä asioiden etenemisestä. 

Tässä vaiheessa muutos koskee ainoastaan yritysasiakkaita. G Suite for Education ja Nonprofits -palvelut säilyvät toistaiseksi ennallaan. Muutamien kuukausien kuluttua myös niiden nimi tulee muuttumaan, mutta tutut palvelut jatkavat toimintaansa normaalisti. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

30. syyskuuta 2020

Webinaari: Sujuvampaa etätyöskentelyä Googlen keinoin

Ota kuppi kuumaa ja liity seuraamme iltapäiväkahville kuulemaan vinkkejä ja parhaita käytäntöjä etätyöskentelyn saavutettavuuden parantamiseksi. Aihetta tarkastellaan Googlen ratkaisujen tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta katsottuna. 

Webinaari on suunnattu kaikille työssään saavutettavuushaasteita kohtaaville. 
Rekisteröidy mukaan 6.10.2020 klo.14.30 - 15.30:  https://forms.gle/EWYhsbPYBLZ1wjo7A

Tilaisuus on osa Erilaisten oppijoiden liiton koordinoiman Dysleksiaviikon (linkki) ohjelmaa.
Mukana tapahtumassa puhujina ovat:
Erja Klemola, Muutosjohtaja, palvelumuotoilija ja fasilitoija Sofigate Oy. Intohimoinen vahvuuksien etsijä kaikista ja kaikesta.
Sami Marttinen, pedagoginen asiantuntija Cloudpoint Oy. Elämänmittainen kokeilija, erehtyjä ja oppija.
Riikka Marttinen, erityisasiantuntija, Erilaisten oppijoiden liitto. Esteettömyyden edistäjä, jonka innostuu teknologian tarjoamista mahdollisuuksista.24. syyskuuta 2020

Google Cloud Print poistuu - toteuta muutokset ajoissa

Google on ilmoittanut lakkauttavansa Cloud Printin tukemisen 31.12.2020. Monilla asiakkaistamme on Chromebookeilta tulostaminen toteutettu nimenomaan Cloud Printin avulla, joten suosittelemme kartoittamaan tulostuksen tarpeen ja tarttumaan muutokseen sen pohjalta. Käytännössä Google on ilmoittanut, että tulostaminen Cloud Printin avulla ei toimi enää 1.1.2021. 

Cloud Printin korvaavia tulostusratkaisuja on markkinoilla useampiakin, kuten Papercutin Mobility Print. Avustavan käden muutoksiin tarvittaessa saa tekniseltä tueltamme: tuki@cloudpoint.fi Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

23. syyskuuta 2020

Meetin laajennetut ominaisuudet poistuvat käytöstä 30.9.2020

Poikkeusolojen alkaessa viime keväänä, Google avasi kaikkien käyttäjien saataville Meet-videoneuvottelun Enterprise-ominaisuudet. Jo tässä vaiheessa kerrottiin, että kyseessä on väliaikainen ominaisuuksien laajennus, joka päättyy 30.9.2020. 

Väliaikaisesti käytössä olleet Enterprise-ominaisuudet ovat:

 • Suuremmat kokoukset jopa 250 osallistujalle 
 • Livestriimaus jopa 100 000 katsojalle omassa verkkotunnuksessa
 • Kokousten tallennus Google Driveen, jotta kokoukset voidaan jakaa henkilöille, jotka eivät pääse osallistumaan


Mikäli haluat jatkaa näiden loistavien ominaisuuksien käyttöä, ota meihin yhteyttä ja tarkastellaan yhdessä Enterprise-lisenssien mahdollisuuksia organisaatiollenne. 

Jos haluat jatkaa G Suiten käyttöä nykyisellään, Meet palaa 1.10.2020 alkaen takaisin alkuperäisiin toimintoihin, jotka ovat organisaatiosi tämänhetkisen G Suite ‑version mukaisia. Tämä tarkoittaa seuraavaa:
 • Jos käytössäsi on G Suite Basic tai Nonprofits, kokouksen enimmäisosallistujamäärä on 100 eikä livestriimausta ja kokousten tallentamista enää tueta.
 • Jos käytössäsi on G Suite Business, kokouksen enimmäisosallistujamäärä on 150 eikä livestriimausta ja kokousten tallentamista enää tueta.
 • Jos käytössäsi on G Suite for Education, kokousten enimmäisosallistujamäärä on 100 eikä livestriimausta enää tueta. Varsinaisen tallennusominaisuuden tulee korvaamaan "väliaikainen tallennus"-ominaisuus, joka mahdollistaa tallentamisen 30 päiväksi ja tallenteen jakamisen oman organisaation käyttäjille. 

Meetiin on syksyn mittaan tulossa monia uusia ominaisuuksia, joista lisätietoja löydät aiemmasta blogistamme. Juuri tänään jakeluun lähti päivitys, joka mahdollistaa yhdessä työskentelyn ja ideoiden kehittämisen videoneuvottelussa entistäkin tehokkaammin, sillä mukaan voi nyt liittää Jamboard-tiedoston. 

Lokakuun loppuun asti Enterprise-lisensseihin päivittämisen saa nyt kampanjahintaan 2e/käyttäjä/kk (norm. 4e/käyttäjä/kk) seuraavaksi 3 vuodeksi. Tarjous koskee koko domainin siirtymää ja sopimuskausi on voimassa vuoden kerrallaan.

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

15. syyskuuta 2020

Classroom jatkuvan arvioinnin tukena

Google Classroomia käytetään useimmiten tehtävien jakamisen ja palauttamisen organisointiin, johon se soveltuu erinomaisesti. Sen lisäksi Classroomilla voidaan toteuttaa hyvin myös jatkuvaa arviointia. Dokumenttien kommentointi ja arviointinäkymä ovat olleet mahdollisia jo hiukan pidemmän aikaa, mutta arviointilausekkeet eli Classroomin rubriikit-toiminto julkaistiin alkuvuonna. Näiden toimintojen avulla opettaja voi ohjata oppilaan oppimisprosessia, suorittaa arviointia ja tehdä tämän kaiken läpinäkyväksi myös oppilaan näkökulmasta.


Oppilaan työskentelyn ohjaaminen ja kannustaminen sekä itsereflektoinnin kehittäminen ovat formatiivisen arvioinnin perusta. Opetustilanteessa tämä tapahtuu usein opettajan kiertäessä oppilaiden parissa keskustelemassa ja ohjaamassa työskentelyä sekä erilaisten itse- ja vertaisarviointien kautta. Classroomin tarkastustilan avulla tämä opettajan suorittama ohjaaminen ja kannustus tulee myös helposti dokumentoiduksi, vaikkei sitä opetussuunnitelmassa varsinaisesti vaaditakaan. Käytännössä opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksen ei tarvitse vähentyä kasvokkain, mutta työskentelyn seuraaminen Classroomin kautta ja oppilaan työskentelyn ohjaaminen kommentoiden tukee oppimisprosessia välittömästi. Koska kommentit näkyvät tiedostossa myöhemminkin, niistä hyötyvät myös oppilaat, jotka eivät ole läsnä tunnilla. Opettajan näkökulmasta oppilaan työskentelyn ohjaaminen Classroomin avulla voi vähentää myös omaa työkuormaa, koska yleisimpiä kommentteja voi tallentaa kommenttipankkiin ja tuoda haluttuun kohtaan #-merkillä. 


Alkuvuodesta Classroomin ominaisuuksiin lisättiin rubriikit eli mahdollisuus luoda arviointilauseita, jotka voi halutessaan myös pisteyttää. Rubriikit tallentuvat ja niitä voi käyttää uudelleen, jolloin opettaja voi luoda itselleen samankaltaisiin tehtäviin ja arvioitaviin töihin valmiita arviointilausepohjia. Käytännössä pisteytetyillä arviointilauseilla voi suorittaa myös kokeen korjauksen, koska Classroom laskee annetut pisteet yhteen ja vertaa niitä prosentuaalisesti suorituksen kokonaispistemäärään. Saavutettu pistemäärä tallentuu automaattisesti oppilaan suorituksiin, ja opettaja puolestaan näkee koko luokan suoriutumisen yhdestä näkymästä.


Oppilaan näkökulmasta arviointilauseiden käyttö lisää arvioinnin läpinäkyvyyttä, koska pisteiden lisäksi jokaisen tehtävän arviointiperusteet tulevat avatuksi sanallisesti. Nämä arviointilauseet ovat näkyvissä heti tehtävän julkaisun jälkeen eli oppilas voi halutessaan perehtyä jokaisen tehtävän arviointikriteereihin ja pisteytykseen jo ennen tehtävän tekemistä. Lisäksi opettaja voi käyttää arviointilauseiden tukena dokumenttien kommentointitoimintoa yksilöllisemmän palautteen antamiseksi. Suoritettujen arviointien yhteenvedosta oppilas näkee yksittäisen työnsä lisäksi myös kokonaistilanteensa, joka muodostuu suoritusten keskiarvona.

Yksi mahdollinen arviointilauseiden käyttötapa voisi olla myös oppiaineen arvioinnin tavoitteista nostetut kriteerit osaamiselle varsinkin kun täsmentyneet ohjeet oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointiin perusopetuksessa täsmentyivät 1.8.2020 alkaen. Arviointilauseisiin tuotuina arvioinnin kriteerit konkretisoivat oppilaalle niitä perusteita, jotka hänen lopullista arvosanaansa määrittävät ja samalla jäsentävät opettajallekin usein niin vaikeasti hahmotettavaa kriteeristöä. 

Arviointiin ja Google Suite for Educationin tarjoamiin digitaalisiin työkaluihin liittyvää koulutusta voit kysyä organisaatiollesi osoitteesta myynti@cloudpoint.fi

Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

11. syyskuuta 2020

Google Driven roskakori käytännöissä muutoksia

Google on ilmoittanut, että Driven roskakorin tyhjentämisen käytäntöihin tulee muutos 13.10.2020 alkaen. Aikaisemmin Google Driven roskakori ei ole koskaan tyhjentynyt automaattisesti, mutta jatkossa se tulee noudattamaan enemmän muiden G Suite ‑palveluiden linjaa ja roskakori tyhjenee automaattisesti 30  päivää sen jälkeen, kun tiedosto on siirretty roskakoriin. 

13.10.2020 alkaen kaikkia käyttäjän roskakoriin aiemmin lisättyjä tiedostoja säilytetään siellä 30 päivää. Kun 30 päivää on kulunut, roskakorissa tätä kauemmin olleita tiedostoja ryhdytään poistamaan automaattisesti.

Huomioi nämä seikat:
 • Jaettujen Drivejen roskakoreissa olevat tiedostot poistetaan jo nyt automaattisesti 30 päivän jälkeen.
 • Nämä muutokset koskevat kohteita, jotka on siirretty roskakoriin miltä tahansa laitteelta ja alustalta.
 • Drive File Streamista poistetut tiedostot tyhjennetään järjestelmän roskakorista 30 päivän jälkeen. Tämä ei vaikuta varmuuskopiointiin tai synkronointiin.
 • G Suite ‑järjestelmänvalvojat voivat yhä palauttaa kohteita tyhjennetyistä roskakoreista käyttäjiensä puolesta enintään 25 päivän ajan.
 • Tämä muutos ei vaikuta G Suite ‑järjestelmänvalvojien Google Holville määrittämiin säilytyskäytäntöihin.
 • Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin G Suiten versioihin ja loppukäyttäjiin.

1. syyskuuta 2020

PIN-koodilla suojattu jakaminen Google Drivelle

Tasaisin väliajoin tulee eteen tarve jakaa Google Driveltä tiedostaja käyttäjille, joilla ei ole Google-tiliä. Nämä käyttäjät voivat olla yhteistyötahoja tai vaikkapa oppilaiden vanhempia. Tähän saakka ainoa mahdollisuus on tällöin ollut linkin kautta jakaminen, joka ei kaikissa tilanteissa ole riittävän suojattu. Ratkaisuksi Google julkaisee PIN-koodilla suojatun jakamisen mahdollisuuden. Tämä tarkoittaa, että voit jakaa katselu, kommentointi tai muokkausoikeuden Google Drive, Docs, Slides, Sheets ja Sites -tiedostoihin käyttäjillä, jolla ei ole Google-tunnusta. 

Julkaisuaikataulu:
 • 31.8.2020:  PIN-koodilla jakaminen on asetus, jonka pääkäyttäjät voivat sallia tai estää hallintapaneelista. Asetus alkaa vaiheittain tulla näkyville 31.8.2020 alkaen, mutta sen määrittäminen astuu voimaan vasta aikaisintaan 8.9.2020.
 • 8.9.2020: Nopean julkaisun valinneet organisaatiot voivat alkaa käyttää ominaisuutta jos se on sallittu. 
 • 28.9.2020: Ajastetun julkaisun valinneet organisaatiot voivat alkaa käyttää ominaisuutta jos se on sallittu. Pääkäyttäjille


Jos organisaatiossasi on sallittua muutenkin jakaa Driveltä materiaalia "ulkopuolisille", PIN-koodilla jakaminen on automaattisesti sallittu. Sen sijaan jos ulkoinen jakaminen on estetty tai sallittu vain tietyille domaineille, ominaisuus on oletuksena estetty. 

Google Driven uusia jakamisasetuksia voi hallita seuraavasta paikasta: Apps > G Suite > Drive and Docs > Jakamisasetukset. Asetukset on mahdollista määrittää OU:tain. 


PIN-koodilla jakaminen on ominaisuus, joka tulee saataville seuraaviin lisensseihin: G Suite Business, G Suite Enterprise, G Suite for Education, G Suite Enterprise for Education ja G Suite for Nonprofits.
Ominaisuutta ei valitettavasti voi käyttää G Suite Basic tai Cloud Identity tunnuksilla.

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

Google Chat ja huoneet Gmailissa

Google Hangouts Chatin nimi lyheni heinäkuussa Google Chatiksi ja samalla Gmail sai muutamia mielenkiintoisia laajennuksia, joista voi olla apua opetushenkilökunnan keskinäiseen viestimiseen ja miksei myöhemmin myös opettajien ja oppilaiden väliseen viestintään.

Google Chat mahdollistaa pikaviestinnän sähköpostiosoitteiden välillä tai Huoneet-toiminnon kautta kokonaiselle ryhmälle, johon jäsenet kutsutaan sähköpostiosoitteella. Perinteisiin sähköposteihin verrattuna Google Chat ja Huoneet mahdollistavat jouhevamman viestinnän esimerkiksi koulujen eri tiimien, työparien ja suunnitteluryhmien välillä. Google Chat säilyttää niin henkilöiden kuin ryhmienkin keskusteluhistorian, joten aiempaan viestintään on helppo palata. Chatin ja Huoneiden kautta keskustelu on sähköposteja helppolukuisempaa ja jäsennellympää, eikä virallinen sähköpostiviestintä huku useiden lyhyiden kommenttien sekaan.Paras käytettävyys saavutetaan käyttämällä Gmail-sovellusta, jolloin pikaviestit näkyvät Gmailin välilehdellä omina ikkunoinaan. Pikaviestiin voi liittää myös linkkejä asiakirjoihin, mutta varsinaiset liitteet ja virallinen yhteydenpito on hyvä hoitaa edelleen sähköpostin välityksellä. Vaikkei Gmail olisikaan organisaation ensisijainen sähköpostiohjelma, Google Chatia voi käyttää Googlen edu-tunnuksilla ja avullamme on myös mahdollisuus saada organisaation sähköpostiviestintä kulkemaan Gmailin välityksellä, vaikka organisaatio käyttäisikin pääasiallisesti muuta sähköpostiohjelmaa.


Edelliset ominaisuudet tulevat käyttöön alkusyksyn aikana kaikille Google Suite for Education -käyttäjille, mikäli organisaation pääkäyttäjä on ottanut ominaisuudet käyttöön. Lisäksi jo aiemmin Gmailiin integroitu Google Meet laajentaa suunnittelutyön ja viestinnän mahdollisuuksia entuudestaan - tarpeeton välilehtien vaihtelu jää pois ja opettaja voi keskittyä oleelliseen myös viestinnässään.

Sami Marttinen
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

27. elokuuta 2020

Rekry: Tekninen asiantuntija Google Cloud -tiimiin

Cloudpointin Google Cloud -liiketoiminta kasvaa voimakkaasti.

Poikkeukselliset ajat ovat lisänneet tuotteidemme kysyntää, joten täydennämme tiimiämme.

Cloudpoint on toiminut Googlen palveluiden valtuutettuna toimittajana vuodesta 2009 alkaen. Näiden vuosien aikana palveluita on toimitettu lähes 300 000 käyttäjälle. Asiakaskunta koostuu opetus- ja kuntasektorin lisäksi monista yrityksistä pienistä suuriin. Ratkaisumme skaalautuvat organisaation tarpeiden mukaisesti ja mahdollistavat uudenlaisen digistrategian toteuttamisen. Teknologia ei rajoita kehitystä, ainoastaan kyky uudistua tekee sen.

Etsimme nyt toimintamme vahvistamiseksi asiantuntijaa tekniseen tiimiimme.

Teknisen tiimimme tehtävät ovat:
 • Vastata jatkuvaan asiakastukeen ja teknisiin sekä toiminnallisiin ongelmiin
 • Toteuttaa asiakkaiden G Suite -palvelun käyttöönotot sekä muut erikseen sovittavat tekniset projektit
 • Osallistua myynnin tukemiseen tekniseltä osalta

Uudelta asiantuntijaltamme toivomme seuraavia ominaisuuksia:
 • Olet henkilö, jolle asiakkaiden kanssa kommunikointi on luontevaa ja motivoidut asiakkaiden auttamisesta sekä asiakkaidemme ongelmien ratkaisusta
 • Haluat oppia uusia asioita - innostut teknisistä haasteista
 • Sinulla on laaja ymmärrys erilaisista asiakasympäristöistä (julkinen- ja privaattisektori)
 • Ymmärrys pilvipalveluista (MS+GOOGLE), päätelaitteista (Windows, Linux, Chrome, Android, iPhone), päätelaitteiden hallintaympäristöistä sekä hakemistopalveluista (LDAP+AD+Google Identity)
 • Sinulla on jo mahdollisesti em. asioihin liittyviä sertifiointeja tai ainakin sinulla on kyky ja halu sertifioitua (GOOGLE+MSFT)
 • Sinulla on ilmiömäinen kyky ymmärtää ja tunnista asiakkaan tarpeita oman osaamisalueesi ympäriltä ja kertoa niistä eteenpäin myynnille - myynnillinen asenne
 • Kykenet aidosti itsenäiseen työskentelyyn - ja viet aloittamasi projektit määrätietoisesti loppuun asti huolehtien samalla töiden oikea-aikaisesta laskuttamisesta
 • Haluat omaehtoisesti opiskella ja kehittyä tehtävässäsi
 • Haluat ottaa vastuullesi tuotteitamme ja toimia mahdollisesti tuotevastaavana
 • Omaat vahvan kyvyn hallita ajankäyttöäsi
 • Tarjoat näkemystä asiakkaillemme sekä myynnillemme
 • Haluat ennemmin toimia asiakasrajapinnassa kuin anonyymina tukihenkilönä
 • Olet valmis matkustamaan jonkin verran asiakkaillemme ympäri Suomea ja koulutuksiin ulkomaille
 • Englanninkielen osaaminen on välttämättömyys ja ruotsinkielestä on tehtävässä etua

Mikäli kiinnostuit tehtävästä ja haluat olla osana menestyvää ja kehittyvää joukkoamme niin “näpytinäp” väsäämään hakemusta. Jaa CV:si sekä vapaamuotoinen hakemuksesi rekry@cloudpoint.fi -osoitteen kanssa viimeistään 11.9.2020. Ole hyvä ja lisää palkkatoivomuksesi sekä tieto siitä, millaisella aikataululla olet valmis aloittamaan. Käsittelemme hakemuksia niiden saapuessa ja rekrytoimme välittömästi oikean henkilön osuessa kohdallemme - joten ole nopea. 
Lisätietoja tehtävästä antaa Cloudpoint Oy Liiketoimintajohtaja Pasi Hakkarainen +358 50 61371.


Cloudpoint tuo onnistumisvarmuutta sinne missä sitä eniten kaivataan. Onnistumisen avaimena on tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa, joka mahdollistaa syvällisen ymmärryksen niistä tarpeista, joiden pohjalta muutos tehdään. Valitsemalla meidät kumppaniksesi Google Cloud-ratkaisuihin, olemme rinnallasi suunnittelun ja toteutuksen kaikissa vaiheissa. Huolehdimme Google Cloud-ratkaisujen tietoturvallisesta käyttöönotosta, rakennamme muutosprosessiin toimivan mallin ja koulutamme henkilöstösi. Olemme tukenasi käyttöönoton jälkeenkin jatkuvuussuunnitelussa ja pitkäaikaisen digistrategian toteuttamisessa. Tuomme onnistumisvarmuutta sinne, missä sitä eniten tarvitaan ja huolehdimme, että saat parhaan mahdollisen hyödyn Google Cloud-ratkaisuista.

Kokemus puhuu puolestamme: Olemme työskennelleet Googlen palveluiden parissa vuodesta 2009. Meihin luottaa 150 kunta-asiakkaan lisäksi suuri joukko yrityksiä pienistä suuriin. Tiimimme täydentää luontevasti omaa IT-osaamistanne.


13. elokuuta 2020

Google Classroom ja Meet päivitykset syyslukukaudelle

Kuten perinteisiin on kuulunut, G Suite for Educationiin ja Classroomiin julkaistaan päivityksiä uuden lukukauden kynnyksellä. Varautuminen mahdollisiin etäopetusjaksoihin ja hybridimallin opetukseen on selvästi nähtävissä uusissa ominaisuuksissa, joiden avulla Google pyrkii tukemaan opettajia ja oppilaita ympäri maailman. 

Meet-videokokoukset


Poikkeustilasta johtuen kaikilla G Suite for Education käyttäjillä on ollut käytössään Meetin premium-ominaisuudet. Google on kuitenkin ilmoittanut, että 30.9.2020 jälkeen tilanne normalisoituu ja jatkossa Meetin laajennetut ominaisuudet on käytettävissä vain Enterprise EDU -lisensseillä. Tämä on herättänyt paljon kysymyksiä, sillä erityisesti videokokousten tallentaminen on paljon käytetty ominaisuus. 

Ratkaisuna tähän Google on ilmoittanut julkaisevansa myöhemmin tämän vuoden aikana Meetiin kaikille käyttäjille oman domainin sisäiset "väliaikaiset tallenteet"-ominaisuuden. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi opettaja voi tallentaa Meetin avulla koulutuksen Drivelle ja jakaa sen oman domainin käyttäjille 30 päivän ajaksi. Tallennetta ei voi ladata ulos Driveltä tai jakaa oman domainin ulkopuolisille käyttäjille. Meetin premium tallennusominaisuus tulee pysymään kaikilla käytössä kunnes tämä uusi ominaisuus saadaan julkaistua (julkaisupäivää ei ole vielä tarkennettu). 

Julkaistaan syyskuussa
 • Laajennettu ruudukkonäkymä, jossa voi kerralla nähdä jopa 49 oppilasta
 • Yhdessä työskentelyä tukeva valkotauluominaisuus saapuu Meetiin kun Jamboard integroituu osaksi sen toimintoja.

Julkaistaan lokakuussa
 • Mahdollisuus sumentaa tausta tai vaihtaa taustakuvaa (adminit voivat halutessaan estää ominaisuuden käytön)
 • Osallistujaseuranta, jotta opettajat tietävät ketkä osallistuivat etäopetukseen (G Suite Enterprise for Education)
 • "Breakout rooms", joihin oppilaat voivat jakautua työskentelemään pienryhmissä (G Suite Enterprise for Education)

Julkaistaan myöhemmin tänä vuonna
 • Kädennostaminen puheenvuoron pyytämiseksi tai kysymyksen esittämiseksi
 • Q&A-ominaisuus, jonka avulla oppilaat voivat esittää kysymyksiä (G Suite Enterprise for Education)
 
New Meet features

Google Classroom


Jotta omien töiden etenemisen seuraaminen olisi mahdollisimman helppoa, Classroomiin lisätään pian "To Do"-välilehti sovelluksen aloitussivun yläreunaan.  Oppilaat voivat tämän kautta seurata tehtäviensä tilanteen, opettajat sen sijaan oppilaille antamiensa tehtävien suoritustilanteen. 
Google julkaisi myös esimakua kehitteillä olevista ominaisuuksista, joista tullaan lähitulevaisuudessa kertomaan lisää: 
 • Oppilaiden osallisuuden seuranta: Opettajat tulevat näkemään tarkempia tilastoja siitä, miten oppilaat käyttävät Google Classroomia päivittäin. 
 • Syvempi yhteistyö muiden opetuksessa käytettävien työkalujen kanssa: Monissa paikoissa Classroom toimii etäopetuksen keskuksena, joten integroituminen muihin käytössä oleviin opetusjärjestelmiin helpottaa koulutyön arkea.  
 • Mobiililaitteiden offline-toiminnot: Etäopetustilanteissa saatetaan olla vaihtelevien verkkoyhteyksien varassa. Tästä syystä Classroomin mobiilisovelluksen offline-ominaisuuksia kehitetään entisestään. 
 • Kurssien luomiseen keskitetysti kehitetään integraatioratkaisuja. 

Iloa syyslukukauteen,
Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

22. kesäkuuta 2020

Google+ päivittyy Google Currentsiksi

Google+:n kuluttajaversio suljettiin huhtikuussa 2019, mutta G Suiten puolella palvelua on voinut vielä toistaiseksi käyttää. Nyt Google uudistaa palvelua kuitenkin isosti ja samalla sen nimi muuttuu Currentsiksi. 

Uudistettu Google Currents tulee yleisesti saataville 6.7.2020. Google+ päivitetään automaattisesti kaikissa G Suite organisaatioissa Currents-palveluun. Google+:aan verrattuna Currentsin ulkoasua ja käyttökokemusta on uudistettu, ja käyttäjille sekä järjestelmänvalvojille on lisätty uusia ominaisuuksia. Päivitys ei vaadi toimenpiteitä jos Google+ ei ole käytössä organisaatiossasi.

Mikä muuttuu?
 • Pääkäyttäjät voivat ottaa Currentsissa käyttöön tiettyjä sisältöjä ja järjestelmänvalvojan oikeuksia organisaation käyttäjille. Lue lisätietoja uusista järjestelmänvalvojan toiminnoista tästä ohjekeskuksen artikkelista.
 • Currentsiin sovelletaan samoja käyttöehtoja kuin Google+:aan. Currentsin käyttöön sovelletaan kaikilla käyttäjillä G Suite ‑sopimusta ja Googlen käyttöehtoja soveltuvin osin. 
 • Käyttäjät siirretään Currentsiin kaikissa käyttöympäristöissä 6.7.2020 alkaen. Currents tarjoaa käyttäjille uusia ominaisuuksia, kuten yrityksen omat striimit, sisältöjen haun ja reitityksen taggauksen avulla.
 • Nykyinen Google+ ‑mobiilisovellus päivitetään Currents-mobiilisovellukseen automaattisesti niillä käyttäjillä, joilla on Google+:n iOS‑ tai Android-mobiilisovellus ja jotka ovat ottaneet automaattiset päivitykset käyttöön. Muita käyttäjiä kehotetaan päivittämään uuteen Currents-mobiilisovellukseen (uudelleenohjaamalla heidät vastaavaan kauppaan), jotta he voivat jatkaa palvelun käyttöä.
 • Kaikki nykyiset linkit kohteeseen plus.google.com toimivat edelleen, koska käyttäjät uudelleenohjataan läpinäkyvästi kohteeseen currents.google.com.
 • Muutosta edeltävinä päivinä käyttäjät saattavat nähdä Google+:ssa bannerin, jossa heille ilmoitetaan näistä muutoksista ja josta heidät linkitetään asiaa käsittelevään ohjekeskuksen sisältöön.
Loppukäyttäjien aloitusoppaasta saat lisätietoja uusista ominaisuuksista ja ohjeita käyttäjien tukemiseen.

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

17. kesäkuuta 2020

Aurinko, juhannus ja kesälomien aukioloajat

Juhannus kolkuttelee jo ovella auringon helliessä meitä säteillään. On siis aika jälleen kiittää kaikkia asiakkaittamme ja yhteistyökumppaneitamme keväänmittaisesta matkasta, joka tänä vuonna oli hyvinkin poikkeava. Hienosti siitä silti on selvitty!

Meilläkin tiimi viettää ansaittua lomaa, mutta tästä huolimatta tukemme päivystää normaalisti arkisin klo.9.00 - 17.00 välillä.
Pääkäyttäjille suunnatun tukipalvelumme tavoitat sähköpostitse osoitteesta tuki@cloudpoint.fi tai puhelimitse 09-4257 9286. Jos et ole tehnyt kanssamme jatkuvaa tukisopimusta, voit kysyä apua myös numerosta 0600-309900 (1,98€/min+pvm).


Annetaan auringon helliä!
Team Cloudpoint
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä eniten kaivataan

10. kesäkuuta 2020

Chromebookien USB-hubeja saatavilla

Toimistollemme on saapunut uusi erä paljon kyseltyjä, Chromebookeille sopivia USB-C hubeja, joissa on runsaasti erilaisia liitäntämahdollisuuksia. Hubin voi tilata erillisen virtalähteen kanssa tai ilman. Mikäli hubi on tarkoitus sijoittaa esimerkiksi luokkahuoneeseen, suosittelemme hankkimaan hubin erillisen virtalähteen kanssa.

USB-C hubi ja virtalähde nyt yhteishintaan 65€ (alv 0%) ja postitoimitus 20€.

Tiedustelut ja tilaukset:
myynti@cloudpoint.fi
09-4257 9282
Tilauksen voi tehdä myös suoraan lomakkeelle täältä.


27. toukokuuta 2020

Chromebookien varastointisohje koulujen kesäloman ajaksi

Lukuvuosi lähenee loppuaan, joka tarkoittaa, että monissa kunnissa ympäri Suomea Chromebookit lepäävät kesän ajan käyttämättöminä varastossa. Jotta laitteiden ottaminen käyttöön jälleen syksyllä olisi mahdollisimman sujuvaa, kannattaa huomioida muutamia vinkkejä.

Näin valmistelet Chromebookit pidempään varastointiin

 • Lataa Chromebookien akut niin, että varaus on vähintään 80% täynnä. Näin varmistetaan, että kesän aikana akku ei täysin tyhjene, vaikka laite ei ole laturissa kiinni. 
 • Vähentääksesi akun tyhjenemistä varastoinnin aikana, toimi seuraavasti:
  • Yhdistä laite laturiin ja käynnistä virta
  • Paina "päivitä"  ja "virta"  -näppäimiä samanaikaisesti ja irroita virtajohto laitteesta. Vapauta sitten näppäimet. 
  • Laitteen pitäisi nyt sammua ja pysyä sammuksissa.
  • Varmista toimenpiteen onnistuminen painamalla virtanäppäintä. Laitteen ei pitäisi nyt käynnistyä. Ainoastaan laitteen kytkeminen uudelleen virtajohtoon mahdollistaa laitteen käynnistämisen.  
Tämä on suositeltava tapa varastoida Chromebookit pidemmäksi aikaa. Näin pyritään säästämään laitteen akkua. Jos Chromebook-laitteesi ei tue toimintoa, säilytät laitteet kesäloman yli parhaiten lataamalla akun varauksen vähintään 80% täyteen , sammuttamalla laitteen ja irroittamalla virtajohdon laitteesta. 


Chromebookien valmisteleminen uuteen lukukauteen

Noin viikkoa ennen uuden lukukauden alkua, Chromebookien valmisteleminen opetuskäyttöön kannattaa aloittaa.
 • Yhdistä laitteet virtalähteeseen, jolloin laitteet palautuvat normaaliin tilaan säilytystilasta. 
 • Käynnistä laitteet
 • Yhdistä laitteet verkkoon ja katso, että käyttöjärjestelmän päivitykset asentuvat laitteille. Tämä saattaa kestää hetken, sillä kesän aikana on todennäköisesti julkaistu useampi päivitys. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

20. toukokuuta 2020

Chattaa organisaatiosi ulkopuolisten henkilöiden kanssa

Google on ilmoittanut, että 26.5.2020 alkaen Google Chatin kautta on mahdollista keskustella myös oman organisaation ulkopuolisten käyttäjien kanssa. Näin viestikeskusteluihin on mahdollista kutsua mukaan asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, jolloin yhteydenpito on vaivatonta.

Oman organisaatiosi ulkopuoliset käyttäjät näkyvät keskusteluissa kuvan mukaisesti "external"-merkinnällä varustettuna. Ainoana vaatimuksena on, että kaikilla mukaan kutsuttavilla on käytössään jonkinlainen Google-tili. Kun keskusteluhuone luodaan, tulee asetukseksi valita "external". Tätä asetusta ei voi jälkeenpäin muuttaa.
Pääkäyttäjät voivat hallintakonsolista vaikuttaa toimintoon domain tai OU-tasolla. Jos external-keskusteluja halutaan rajoittaa, asetukset kannattaa katsoa läpi mahdollisimman pian. 

Mia
Marketing & Change Management Manager
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan