23. tammikuuta 2019

Google lakkauttaa vaiheittain perinteisen Hangoutsin - tutustu toimenpiteisiin Hangouts Chat & Meet -sovelluksiin siirtymiseksi

Google G Suiten pikaviestin ja videoneuvottelu Hangoutsin perinteisen version rinnalla on jo tovin aikaa ollut käytettävissä uudenlaiset Hangouts Chat ja Meet -palvelut. Olemme tienneet jo tovin, että perinteinen Hangouts tullaan aikanaan poistamaan käytöstä. Googlelta tulleen ilmoituksen mukaan muutos tullaan toteuttamaan tämän vuoden puolella, alkaen 16.4.2019. Jos organisaatiosi siis edelleen käyttää perinteistä Hangoutsia, pääkäyttäjän on tärkeää varautua toimenpiteisiin Hangouts Meetiin ja Chatiin siirtymiseksi.

Muutokset tapahtuvat seuraavassa aikataulussa kaikille G Suite asiakkaille:
 • 16.4.2019 – Monet muutokset vaativat pääkäyttäjän toimenpiteitä (kuvattu tarkemmin alla).
 • Huhtikuun ja Syyskuun välillä 2019 – Perinteisen pikaviestimen toiminnot saapuvat Hangouts Chatiin (tulossa mm. Gmail integraatio, ulkoisten käyttäjien kanssa käytävät keskustelut, parannettu videoneuvottelukokemus, Google Voice puhelut)
 • Lokakuu 2019 – Perinteisen Hangouts ajaminen alas aloitetaan.16.4.2019 tapahtuvat muutokset

Perinteistä Hangoutsia käyttävissä G Suite domaineissa Chat tulee käyttäjien saatavilla niin selaimessa kuin mobiilissakin, jonka lisäksi käyttäjillä mahdollisesti asennettuna olevat perinteisen Hangoutsin mobiili-, työpöytä ja Gmail-sovellukset jatkavat toimintaansa. Tarkemmat tiedot toiminnallisuuksista löytyy täältä

Pääkäyttäjien toimenpiteitä vaativat muutokset 16.4.2019:
 • Google Vault asiakkaat: Viestien säilytys säännöt lakkaavat suojaamasta pikaviestejä, jotka on lähetetty perinteisessä Hangoutsissa. Sen sijaan säilytyssäännöt, jotka on määritetty Hangouts Chatille suojaavat sekä uudessa että perinteisessä pikaviestimessä lähetetyt viestit. 
 • Chat hallinta-asetukset määrittävät sekä uuden että perinteisen pikaviestimen toimintoja. 
 • Hallintapaneeliin tullaan lisäämään uusi asetus (Apps > G Suite > Hangouts Chat), jonka avulla voi perinteisen Hangoutsin käyttöliittymän ottaa kokonaan pois käytöstä.  
 • "Google Hangouts" asetukset hallintakonsolissa nimetään uudelleen muotoon "Hangouts Meet." Näiden asetusten avulla hallinnoidaan sekä uuden että perinteisen version toimintaa. 
Google Vault asiakkaiden toimenpiteet ennen 16.4.2019
Jos organisaatiosi käyttää Google Vaultia, tulee sinun muuttaa jokusia asetuksia ennen 16.4.2019. Tarkemmat ohjeet ja lisätiedot löytyvät täältä

Lokakuussa 2019 tapahtuvat muutokset

Perinteisen Hangoutsin ajaminen alas aloitetaan lokakuussa 2019. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällöin kaikki vielä perinteisessä Hangoutsissa olevat käyttäjät siirretään automaattisesti Hangoutsin Chatiin.  Suosittelemme toteuttamaan siirtymän hyvissä ajoin ennen tätä ajankohtaa. Tukemme auttaa tarvittaessa muutoksissa: 
tuki@cloudpoint.fi
09-4257 9286 (tukiasiakkaillemme)
0600-309900 (1,98€/min+pvm, arkisin klo.9.00-17.00)

Hyödyllisiä lisätietoja:

Mia 
Google Cloud muutoksenhallinnan ja koulutuksen asiantuntija
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

17. tammikuuta 2019

Google muuttaa G Suite -tuotteiden hinnoittelua

G Suite -tuotekokonaisuuden yksi kiitetyimmistä ominaisuuksista on palvelun jatkuva kehittyminen: Google julkaisee tasaisesti tuotteisiin uusia innovatiivisia ominaisuuksia, jolloin asiakas saa jatkuvasti enemmän vastinetta rahoilleen.

Me Cloudpointilla juhlimme tänä vuonna 10-vuotista taivalta Google-kumppanina. Palvelun kehitys näiden vuosien aikana on ollut hurjaa! Siitä huolimatta Google ei ole vuosien saatossa muuttanut monien muiden suurten kansainvälisten palveluntarjoajien tapaan lainkaan hintojaan.

Nyt on tullut aika päivittää palvelun hinta paremmin vastaamaan sen nykyistä sisältöä: 2.4.2019 alkaen Google nostaa globaalisti G Suite Basic -lisenssin hintaa 1 dollarilla ja G Suite Business -lisenssin hintaa 2 dollarilla. Odotamme edelleen Googlelta tarkkoja EUR-hintoja, ja tiedotamme asiakkaitamme aiheesta mahdollisimman pikaisesti.

 

Miten muutos vaikuttaa olemassa oleviin G Suite asiakkaisiin?


Vuosisopimukselliset asiakkaamme jatkavat sopimuksen uusimispäivään asti nykyisillä hinnoilla. Vuosittaisen sopimuskauden uusimisen yhteydessä hinnat päivittyvät vastaamaan 2.4.2019 voimaan astuvia hintoja.

Kuukausisopimuksellisille asiakkaillemme uudet hinnat astuvat voimaan 2.4.2019 alkaen, kuten globaalisti kaikille G Suite-asiakkaille.

Muutos koskee ainoastaan G Suite Basic ja G Suite Business asiakkaita. Google on ilmoittanut, että vastaavia muutoksia ei olla julkaisemassa G Suite for Education, G Suite for Nonprofits tai G Suite for Enterprise lisensseihin.

Vastaamme mielellämme kaikkiin aihetta koskeviin kysymyksiin ja tulemme lähiaikoina tiedottamaan asiakkaitamme tarkemmin.
 
Mia 
Google Cloud muutoksenhallinnan ja koulutuksen asiantuntija
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan

8. tammikuuta 2019

Chrome-tablet alkuopetuksessa - pilottihanke tarkasteli laitteen käyttöä suomalaisessa koulussa

Viime syksyn aikana toteutimme yhteistyössä Acerin ja Googleen kanssa pilottihankkeen Vantaan Veromäen koululla Acer Chrome-tablettien ja Google G Suite for Education-palvelun käytöstä alkuopetuksessa. Pilotin keskeisenä tavoitteena oli löytää hyviä käyttötapoja, joiden avulla Acerin Chrome-tabletit tukevat opetussuunnitelman toteuttamista alkuopetuksen oppimisympäristöissä. Cloudpointin roolina oli koordinoida pilottia, vastata teknologian toimivuudesta ja tarjota kouluttajaresurssimme hankkeen käyttöön.


Tyypillisesti tablet-laitteita on hyödynnetty suomalaisissa kouluissa alkuopetuksessa välineinä, joilla harjoitellaan jonkin yksittäisen taidon kartuttamista - esimerkiksi kirjoittamista, kirjain-äänne -vastaavuuden tunnistamista tai matematiikan laskutoimituksia. Digiajan peruskoulu 2017-julkaisun (2017) mukaan suuri osa alkuopetusikäisistä (90%) on käyttänyt tuottavista työkaluista lähinnä kuvaamista ja videon tekemistä.

Chrome-tabletit tarjoavat kuitenkin mahdollisuuden käyttää tablet-laitteita jo alkuopetuksessa siten, että niiden avulla edistetään oppilaiden yhteistyötä, uuden luomista ja sitä kautta edistyneempiä ajattelun taitoja. Chromebookien tapaan tabletit ovat etähallittavia ja oppilaat kirjautuvat niille omilla G Suite for Education -tunnuksillaan. Tämän vuoksi oppilaat voivat hyödyntää G Suiten tuottavuustyökaluja ja työskennellä helposti esimerkiksi Google Slidesin tai Google Docsin avulla yhdessä niin, että työt tallentuvat automaattisesti ja niitä on helppo jatkaa milloin tahansa. 


Hankkeen seuranta-aika oli noin 3 kuukautta. Tuloksia tarkasteltiin neljän pääteeman kautta:
 • Oppilaiden osallisuuden lisääminen 
 • Oppilaiden tieto- ja viestintäteknologisten taitojen sekä muiden laaja-alaisten osa-alueiden taitojen kartuttaminen
 • Tabletien rooli yhteistyön ja vuorovaikutuksen tukemisessa opetusryhmässä
 • Tabletit uuden luomisen ja tuottamisen välineinä opetuskäytössä

Oppilaiden havaittiin omaksuvan nopeasti uusia taitoja, ja tabletien käyttö oli paitsi oivaltavaa, oppilaat opettivat itseoppimiaan taitoja myös luokkakavereilleen. Luokassa käytettiin laitteiden osalta paljon sellaista mallia, jossa opettaja opetti jonkin taidon pienelle ryhmälle oppilaita, jotka puolestaan opettivat sitten opitun taidon luokkatovereilleen. Tämä kasvatti oppilaiden itsevarmuutta ja toi monille hienoja onnistumisen sekä osallisuuden kokemuksia. Laitteiden helpon kannettavuuden ja siirreltävyyden ansiosta oppilaat hakeutuivat usein tabletilla työskennellessä ryhmiin ja “omaan tilaan” luokkahuoneen ulkopuolelle tekemään annettua tehtävää. Laitteiden käyttämisen koettiin kannustavan oppilaita luovaan ja tutkivaan työskentelyotteeseen sekä yhdessä tekemiseen. He oppivat toimimaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa erilaisia tehtäviä tehdessä.

Pilotoinnin aikana tabletteja ja G Suite for Education-sovelluksia käytettiin mm. tekstin ja diaesitysten tekemiseen, yhdessä työskentelyyn, laitteen käyttämiseen liittyviin harjoituksiin sekä kirjoitusharjoituksiin kosketusnäyttökynän avulla.


Mia 
Google Cloud muutoksenhallinnan ja koulutuksen asiantuntija
Cloudpoint - onnistumisvarmuutta sinne missä sitä tarvitaan